GROWING POSSIBILITIES OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN GREENHOUSES CLIMATIZED BY BIOGAS POTENTIAL IN TEKIRDAĞ REGION


Abstract views: 179 / PDF downloads: 226

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26900/jsp.4.006

Keywords:

Medical and aromatic plants, Greenhouses systems, Greenhouse air conditioning, Biogas

Abstract

Medicinal and aromatic plants that are generally grown in natural environment and obtained by collection from these natural environments cannot meet the need.In this respect, it is possible to increase the possibility of growing medicinal and aromatic plants by providing the necessary climatic conditions especially with greenhouse systems. In the greenhouse, the highest cost is the provision of air conditioning. In this respect, greenhouse air conditioning system can be provided with renewable energy or waste materials. In this study, information on some medicinal and aromatic plants that can be grown in greenhouses conditioned by biogas which can be produced from wastes of bovine and ovine animal production structures in Tekirdağ region where agriculture and animal husbandry are carried out intensively in our country and waste evaluation can be obtained without being subject to low cost medical and aromatic plants. intended. For this purpose, biogas potential and energy production opportunities of each district of Tekirdağ were determined and medicinal and aromatic plants that can be grown by providing greenhouse air conditioning were determined. As a result of the research, Capers (Capparis spinosa) (Barbera and Lorenzo, 1984), Rosemary (Rosmarinus officinalis) (Ayanoğlu et al., 2016), Poppy (Papaver somniferum linnaeus) (Erdurmuş and Öneş, 1990), Mint (Mentha piperita) (Anonim, 2019), which can be easily provided with biogas production potential in Tekirdağ region and which have high economic returns with demand. Medicinal Sage (Salvia officinalis) (Bağdat, 2008), Gojiberry (Lycium barbarum) (Anonim, 2015a; Anonim 2015b), St. John's Wort (Hypericum perforatum) (Bayram ve ark., 2002), Lemon Balm  (Melissa officinalis) (Anonim,2019)  has been concluded that medicinal and aromatic plants such as can be grown.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AKGÜL, A., 1996. Yeniden Keşfedilen Lezzet: Kapari (Capparis spp.). Gıda, 21(2), 119-128.
ALPAY, Ö. ERDEM, E. 2018 Seralarda Isıtma Miktarının Yumuşak Hesaplama Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ 1oalpay@firat.edu.tr, 2 aberdem@firat.edu.tr Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 30(2), 203-213
Anonim 2015a. http://www.gojiberryorganik.com/index.php?s=icerik&id=26 (17.12.2015)
Anonim 2015b. http://www.mynet.com/trend/cevaplar/soru-cevap/kurt-uzumu-ulkemizde-nerelerdeyetisir-/6393787 (18.12.2015)
Anonim 2019. Uludağ Agro Yetiştiricilik Klavuzu Serisi:UA1611- BATEM. https://www.uludagagro.com/images/dosya/ogul-otu-melissa-officinalis.pdf
Anonim, 2004. Uludağ Üniversitesi (2004), Biyogaz [Internet], Available from www20.uludag.edu.tr/~yahyau/biyogaz.htm [accessed at 10/2004].
Anonim, 2005. Biyogaz (2005), Biyogaz [Internet], Available from www.biyogaz.com [accessed at 7/2005].
Anonim, 2007. Tekirdağ İli Su Kaynakları Kullanımı ve Yönetimi, Tekirdağ Valiliği Yayınları, Tekirdağ, 39s.
Anonim, 2019. https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/7759/mod_resource/content/0/NANE-13.%20hafta.pdf
ARICI, İ., 1999. Sera Yapım Tekniği,. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Notları, 44, Bursa.
BAHTİYARCA B, R., 2008. Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları, Tıbbi Adaçayı (Salvia Officinalis L.) ve Ülkemizde Kekik Adıyla Bilinen Türlerin Yetiştirme Teknikleri.Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. Özel Sayı. Cilt 15, Sayı1- 2, 2006. S. (19-28) 85.
BALAT, M. 2005 Use of Biomass Sources for Energy in Turkey and A View to Biomass Potential, Biomass and Bioenergy, 29, 32-41.
BARBERA, G., LORENZO, R. Di., 1984. The caper culture in Italy. Acta Horticulturae, 144, 167-171.
BAŞKAYA, Ş. AYANOĞLU, F. BAHADIRLI. N, P. BİBERİYE (Rosmarinus officinalis L.) Bitkisinin Uçucu Yağ Oranı, Uçucu Yağ Bileşenler ve Antioksidan İçeriğinde Morfogenetik ve Ontogenetik Varyabilite. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21(1):12-20 (2016)
BAYRAM E., ARABACI, O. ÇAKMAK., H.E. Bornova Ekolojik Koşullarında Hypericum perforatum L. Klonlarının Agronomik Özelliklerinin ve Hypericin Oranlarının Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 41-48 ISSN 1018-8851
BAYRAM, E., KIRICI, E., TANSİ, S., YILMAZ, G., ARABACI, O., KIZIL, S., TELCİ, İ., 2010, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-1, 11-15 Ocak 2010 Ankara, Say. 437-457.
CASTİLLA, N. & HERNANDEZ, J. 2007. Greenhouse technological packages for high-quality crop production. Acta Hort., 761: 285–297.
ERDURMUŞ, A. ve ÖNEŞ, Y. 1990, HAŞHAŞ TMO Alkasan Yayınlan, Ankara.
FAYDAOĞLU, E., SÜRÜCÜOĞLU, M.S. Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2011, 11 (1): 52 - 67 Faydaoğlu ve Sürücüoğlu Kastamonu Univ., Journal of Forestry Faculty.
KUMAR, S.A. 2009. Plants-based Medicines in India.
LUBBE, A. and VERPOORTE, R. (2011) Cultivation of Medicinal and Aromatic Plants for Specialty Industrial Materials. Industrial Crops and Products, 34, 785-801.
http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2011.01.019
MGM, 2018, Tekirdağ İli Sıcaklık Ortalaması, https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=TEKIRDAG
ÖLMEZ, Z. AKIN, E, GÖKTÜR A. 2011 Farklı Yetiştirme Ortamı ve Polietilen Tüp Boyutunun Kapari (Capparis Ovata Desf.) Fidanlarının Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (2011) 12 (2):101-108 http://edergi.artvin.edu.tr ISSN:2146-1880. Araştırma makalesi
ÖNEŞ, A., 1986. Sera Yapım Tekniği 2.Baskı. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları 1165, Ankara.
ÖZÇELİK, H., BALABANLI, C., 2005. Burdur İlinin Tıbbi ve Aromatik Bitkileri, 1. Burdur Semp., 16-19 Kasım 2005, Bildiriler kitabı, cilt 2, 1127-1136.
ÖZHATAY, N., ATAY, S. 1997. Kekik in Trade in Turkey, Proceeding of the XI World Forestry Congress, Vol:3:234-237, 13-22 October, Antalya.
TORUK F., EKER B., “Trakya Bölgesinde Biyogaz Enerjisinin Kullanılabilirliği”,2002, Biyogazder yatırımlarını geliştirme derneği, http://www.biyogazder.org
TÜİK, 2019. Tekirdağ İlindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlıkları. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr
YILMAZ, A. H., ATALAY, F. S., “Çeşitli Organik Katı Atıkların Anaerobik Fermantasyonu ve Modelleme Çalışmaları”, V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2004, İstanbul, 619-626.
Zabeltitz, Chr. von. 2011. Integrated Greenhouse Systems for Mild Climates. Springer -Verlag Berlin Heidelberg

Downloads

Published

2020-01-31

How to Cite

ÖZOCAK, M. (2020). GROWING POSSIBILITIES OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN GREENHOUSES CLIMATIZED BY BIOGAS POTENTIAL IN TEKIRDAĞ REGION. HEALTH SCIENCES QUARTERLY, 4(1), 71–82. https://doi.org/10.26900/jsp.4.006

Issue

Section

Case Report