EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPATHY and ANGER EXPRESSIONS OF THE DRIVERS


Abstract views: 323 / PDF downloads: 354

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26900/jsp.3.041

Keywords:

Anger, Empathy, Driver, Traffic psychology

Abstract

When human behavior, which is mediated by many different variables, is taken into consideration in a special condition such as traffic, it requires to investigate not only the visible situations that concern the moment, but also the sub factors that cause the resulting behavior. When examining driver behavior, focusing only on cognitive processes can lead to a one-way evaluation of the behavior, which may lead us to ignore factors such as emotions, past experiences and personality. Therefore, driver behavior should be addressed by a comprehensive holistic approach in which emotions and cognitive factors are considered together. The aim of the study is to investigate the role of empathy in the relationship between the situations evoking anger in traffic and anger expressions of the drivers. In order to run the study, data were collected through Demographic information form, Driver Anger Scale (DAS), Driver Anger Expression Inventory (DAX) and Basic Empathy Scale (BES) among 975 participants who are over 18 years of age and active drivers in traffic. According to the results, it has been seen that as people's cognitive empathy levels increased, their adaptive/ constructive anger expressions were increased. Also, the forms of expression of anger, was found to be significantly different according to gender.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ATKINSON, R. L., ATKINSON, R. C., SMITH, E. E., BEM, D. J. and NOLEN-HOEKSEMA, S. (1999), Psikolojiye Giriş, Y. Alogan (Çev.), Ankara: Arkadaş Yayınları.
BURGER, J.M. (2006), Kişilik, İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu (Çev.), İstanbul: Kaknüs Yayınları.
CHENG, Y., CHOU K.H., DECETY, Y., CHEN, D., HUNG, O. J., TZENG, L. and LIN, C.P. (2009), Sex Differences in The Neuroanatomy of Human Mirror-Neuron System: A Voxel-Based Morphometric İnvestigation, Neuroscience, 158, 713–720.
COŞAN, E. (2016), Beyin ve Bilinç Evrimi, Osmangazi Tıp Dergisi, 38(1), 20-28.
ÇANKAYA, G. and ERGIN, H. (2015), Çocukların oynadıkları oyunlara göre empati ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1(2), 283-297.
ÇEÇEN, A.R. (2002), Duygular İnsan Yaşamında Neden Vazgeçilmez ve Önemlidir?, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (9), 164-170.
DAVIS, M. H. (1994), Social psychology series. Empathy: A social psychological approach. Boulder, CO, US: Westview Press.
DELICE, M. (2013), Sürücüyü Öfkelendiren Davranışların ve Sürücülerin Bu Davranışlara Verdiği Tepkilerin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 251 – 273.
DÖKMEN, Ü. (2005), İletişim Çatışmaları ve Empati, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
DÖKMEN, Ü. (2009), Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
DYKEMAN, B. F. (1995), The social cognitive treatment of anger and aggression in four adolescents with conduct disorder. Journal of Instructional Psychology, (22), 194-203.
ENDERSEN, L. M., and OLWEUS, D. (2001), Self-reported empathy in Norwegian adolescents: Sex differences, age trends, and relationship to bullying in A. C. Bohart, C. Arthur, and D. J. Stipek (Ed.), Constructive & destructive behavior: Implications for family, school, and society., Washington DC: American Psychological Association.
ERSOY, E., KÖŞGER, F. (2016), Empati: Tanımı ve Önemi, Osmangazi Tıp Dergisi, 38(2), 9-17.
EŞIYOK, B., YASAK, Y., KORKUSUZ, İ. (2007), Trafikte Öfke İfadesi: Sürücü Öfke İfadesi Envanteri’nin Geçerlik ve Güvenirliği, Türk Psikiyatri Dergisi, 18(2).
FREEDMAN, J. L., SEARS, D. O. AND CARLSMITH, J. M. (1989), Sosyal Psikoloji, A. Dönmez (Çev.), İstanbul: Ara Publishing.
GIRGIN, V., KOCABIYIK, A. (2002), Düşünen Adam Dergisi,15(3), 182-184.
GÜLSEVEN, A. S. (2017), Türk Aile Hukukunda Toplumsal Cinsiyet Rolleri, TBB Dergisi, (132), 183-230.
HASTA, D., GÜLER, M.E. (2013), Saldırganlık: Kişilerarası İlişki Tarzları Ve Empati Açısından Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1).
HODGES, S.A. (1991), An experiment in the development ofempathy in students nurses, Journal of Advanced Nursing, 33(1), 1296-1300.
İÇMELI, C., ÖZÇETIN, A., BAHÇEBAŞI, T. and ATAOĞLU, A. (2011), Toplu Taşıma Ve Tır-Kamyon Sürücülerinde Öfke ve Öfke İfade Tarzı., Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2), 18-23.
KAVSIRACI, O. (2018), Güncel Politikalar Çerçevesinde Kent İçi Karayolu Trafik Güvenliği, Kent Araştırmaları Dergisi, 9(25), 960-979.
LOUDIN, J. L., LOUKAS, A. AND ROBINSON, S. (2003), Relational aggression in college students: Examining the roles of social anxiety and empathy. Aggressive Behavior, (29), 430-439.
MAYNE, J. T., AMBROSE, K. (1999), Research review on anger psychotherapy. Journal of Clinical Psychology, 55(3), 353-363.
MACGILLIVRAY, L. (2009). Feel Your Pain: Mirror Neurons and Empathy. Health Psychology, 6(1),16-20.
ÖZMEN, A. (2006), Öfke: Kuramsal yaklaşımlar ve bireylerde öfkenin ortaya çıkmasına neden olan etmenler, Ankara University, journal of faculty of educational science, 39(1), 39-56.
ÖZCAN, C., OFLAZ, F. AND TÜRKBAY, T. (2003), Dikkat eksikliği aşırı hareketlilik ve binişik karşıt olma-karşı gelme bozukluğu olan çocukların anne-babalarının empati düzeylerinin karşılaştırılması. GATA Tıp Fakültesi Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 10(3), 108-114.
ÖZKAN, Ö., ÖZTÜRK, İ., ÖZ, B. (2018), Trafik Güvenliği Bağlamında Dürtüsel Sürücülüğün Sürücü Öfke İfadesi ile İlişkisi, Güvenlik Bilimleri Dergisi, 7(2), 329–354.
PRESTON, S. D. AND HOFELICH, A. J. (2011), The many faces of empathy: Parsing empathic phenomena through a proximate, dynamic-systems view of representing the other in the self, Emotion Review, 20(10), 1-10.
SÜMER, N., ÖZKAN, T. (2002), Sürücü Davranışları, Becerileri, Bazı Kişilik Özellikleri ve Psikolojik Belirtilerin Trafik Kazalarındaki Rolleri, Türk Psikoloji Dergisi, 17(50), 1-22.
TOPÇU, Ç., BAKER, Ö.E., AYDIN, Y.Ç. (2010), Temel Empati Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (34), 174-182.
TÜRKIYE İSTATISTIK KURUMU. (2017). Highways Traffic Accidents Statistics. 05.01.2019 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27668 adresinden alındı.
TÜRK DIL KURUMU. (2006). Güncel Türkçe Sözlük. 03.01.2019 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=%C3%B6fke adresinden alındı.
ULLEBERG, P., RUNDMO, T., (2002), Risk-taking attitudes among young drivers: The psychometric qualities and dimensionality of an instrument to measure young drivers risk-taking attitudes, Scandinavian Journal of Psychology, 43 (3), 227–237.
YASAK, Y. (2002), Trafik Psikolojisi ve Psikoteknik Değerlendirmenin Tarihine Genel Bir Bakış, Türk Psikoloji Yazıları, 5(9-10), 121-136.
YASAK, Y., BATIGÜN, D.A., EŞIYOK, B. (2016), Trafik ve Stres: Stres ile Trafikte Öfke İfadesi Arasındaki İlişkide Sürücü Öfke Düşüncelerinin Aracı Rolü, Türk Psikoloji Dergisi, 31(78), 13-21.
YASAK, Y., EŞIYOK, B. (2009), Anger amongst Turkish drivers: Driving Anger Scale and its adapted, long and short version, Safety Science, 47, 138-144.
YILMAZ, E., DOST, M.T., (2016), Polislerin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri ile Öfke ve Öfke İfade Tarzları, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(46), 15-34.

Downloads

Published

2019-12-18

How to Cite

KOLBURAN, Şahide G., TASA, H., & ERBAY, E. Özge. (2019). EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPATHY and ANGER EXPRESSIONS OF THE DRIVERS. HEALTH SCIENCES QUARTERLY, 3(5), 17–28. https://doi.org/10.26900/jsp.3.041