IMPLEMENTATION OF BIO-GAS RESOURCES TO DECREASE ENERGY CONSUMPTION OF VILLAGE INSTITUTES; A CASE STUDY OF HASANOĞLAN VILLAGE INSTITUTE


Abstract views: 184 / PDF downloads: 285

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26900/jsp.3.019

Keywords:

renewable energy, bio-gases, bio-mass

Abstract

Village institutes have been one of the most effective institutions in raising the country's education level since the Republic period. Increasing the quality of education in these schools is also directly related to the support of energy resources. In this study, the increase in rural building stocks is forcing the use of renewable energy sources such as biofuels to maximize the energy requirement from bio-sources. The aim of this study is to apply bio-fossil resources in a village institute to reduce energy consumption. Hasanoglan Village Institute, which is located in Ankara, has been chosen as a case study. In this study, the potential of bio-gas use is presented.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ADEOTI, O., AYELEGUN, T. A., OSHO, S. O., 2014, Nigeria biogas potential from livestock manure and its estimated climate value, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 37, 243-248.
ALÇİÇEK, A., DEMİRULUŞ, H., 1994, Çiftlik gübrelerinin biyogaz teknolojisinde
kullanılması Kullanılması, I. Ekoloji ve Çevre Dergisi, 13.
ALİBAŞ, K., KUDAL, F., 1988, Biyogaz Nedir? Nasıl Elde Edilir? Nerelerde Kullanılır. Çiftçi ve Köy Dünyası Aylık Dergi, 4 (47), 25-27 (in turkish).
ANONİM, 2012, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 18 Mayıs 2005 tarih 25819 sayılı Resmi Gazete, (Access Date: 28.07.2012).
ARDIÇ, İ., TANER, F., 2012, Biyokütleden biyogaz üretimi. Erişim Adresi:
http://www.emo.org.tr/ekler/14101ec47c52b48 _ek.pdf, (Date Access: 21.11.2012).
BAYRAKÇEKEN, H., 1997, Biyogaz Üretim Sistemi Tasarımı ve Uygulaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon/Turkey (in turkish).
BERGLUND M., BÖRJESSON, P., 2006, Assessment of energy performance in the life-cycle of biogas production. Biomass and Bioenergy, 30, 254-266.
BİLGİN, N., 2003, Biyogaz nedir? Tarım ve köy işleri bakanlığı köy hizmetleri genel müdürlüğü, Ankara Araştırma Enstitüsü, Ankara/Turkey (in turkish).
BİYOGAZ, 2011, Türkiye’de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelinin değerlendirilmesi. Erişim adresi: http://www.biyogaz.web.tr/files/docs/dbfz_turk iye_ biyogaz_potansiyel_raporu.pdf, (Access Date: 20.04.2013).
BUDIYONO, I.N., WIDIASA JOHARI, S., SUNARSO, S., 2010, Increasing Biogas Production Rate from Cattle Manure Using Rumen Fluid as Inoculums. International Journal of Basic Applied Sciences IJBAS-IJENS, 10(1): 68-75.
BUDIYONO, I.N, WIDIASA, S.J, SUNARSO,S., 2010, The Kinetic of Biogas Production Rate from Cattle Manure in Batch Mode. International Journal of Chemical and Biological Engineering, 3(1): 39-44.
BURKE, P.E., 2001, Dairy waste anaerobic digestion handbook Options for recovering beneficial products from dairy manure, Environmental Energy Company, Olympia, WA.
ÇANKA KILIÇ, F., 2011, Biyogaz, önemi, genel durumu ve Türkiye’deki yeri, Mühendis
ve Makine, 52 (617) , 94-106 (in turkish).
DESİGNBUİLDER, v6.1.0.006, http://www.designbuilder.co.uk/, (Access Date: 10.05.2019)
EKİNCİ, M.S., 2007, Tavuk gübresinden biyogaz üretimi için en uygun koşulların belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara/Turkey (in turkish).
GE, X., XU, F., Lİ, Y., 2016, Solid-state anaerobic digestion of lignocellulosic biomass: Recent progress and perspectives, Bioresource Technology,1, 205.
GENERAL DIRECTORATE OF ELECTRIC POWER RESOURCES SURVEY AND DEVELOPMENT ADMINISTRATION, 2008.
GUSTAVSSON, M., 2000, Bio-gas Technology- Solution in Search of its Problem, Department of Interdisciplinary Science, Human Ecology Section, Goteborg University, Sweden.
GUO GUO, L., 2010, Potential Of Biogas Production From Livestock Manure in China, Department Of Energy And Environment Division Of Energy Technology, Chalmers University of Technology Göteborg, Sweden.
İLKİLİÇ, C., , DEVİREN, H., 2011, Biyogaz oluşumunu etkileyen fiziksel kimyasal Parametreler, 6th International advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey (in turkish).Journal Of Nation Of Geographic, 1945, Ankara.
KARAMAN, S., 2006, Hayvansal üretimden kaynaklanan çevre sorunları ve çözüm
Olanakları, KSÜ. Fen ve Mühendislik, 9(2), 133-139.
KAYA, D., OZTURK, H. H., 2012, Biyogaz Teknolojisi Üretim-Kullanım-Projeleme. Umuttepe Yayınevi, 253 s. İzmit/Kocaeli (in turkish).
KOÇER, N.C., ÖNER, C., SUGÖZÜ, İ., 2006, Türkiye’de Hayvancılık Potansiyeli ve Biyogaz Üretimi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları (in turkish).
PAINULY, J.P., 2001, Barriers to renewable energy penetration; a framework for analysis. Renewable Energy, 24, 73 - 89.
PÖSCHL, M., WARD, S., OWENDE, P., 2010, Evalution of energy efficiency of various biogas production and utilization pathways, Applied Energy, 87, 3305-3321.
RESMİ GAZATE, 2005, 18 Mayıs 2005 tarih 25819 sayılı Resmi Gazete, (Date Access: 28.07.2012).
RESMİ GAZETE, 2012, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, (Access Date: 28.07.2012).
ŞERİT, G., YİĞİT, G.S., GÜNDÜZ, M., ŞENGÜN, R.B., TORAMAN, Ö., 2009, İki Fazlı Biyogaz Üretim Tesislerinde Gaz Üretimine Etki Eden Parametreler. III. Enerji verimliliği ve kalitesi sempozyumu, Kocaeli/Turkey (in turkish).
TÜRKER, M., 2008, Anaerobik biyoteknoloji: Türkiye ve dünyada’ki eğilimler, Çevkor Vakfı yayınları, İstanbul/Turkey (in turkish).
ÖZTÜRK, M., 2005, Hayvan gübresinden biyogaz üretimi, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlığı, Ankara/Turkey (in turkish).
U.S ENERGY DEPARTMENT, 2002, https://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/previous.php, (Date Access: 10.05.2019).
YADVİKA SANTOSH SREEKRİSHNAN, T.R., KOHLİ, S., RANA, V., 2004, Enhancement of biogas production from solid substrates using different techniques. A review, Biosource Technology 95: 1-10.
YENİLEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2013, Biyogaz, Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Erişim adresi: http://www.eie.gov.tr/, (Date Access: 16.06.2013).

Downloads

Published

2019-07-27

How to Cite

BAL KOÇYİĞİT, F., TURHAN, C., DİNÇ, E., & KOÇYİĞİT, B. (2019). IMPLEMENTATION OF BIO-GAS RESOURCES TO DECREASE ENERGY CONSUMPTION OF VILLAGE INSTITUTES; A CASE STUDY OF HASANOĞLAN VILLAGE INSTITUTE. HEALTH SCIENCES QUARTERLY, 3(3), 189–200. https://doi.org/10.26900/jsp.3.019

Issue

Section

Letter to the Editor

Most read articles by the same author(s)