BORON COMPOUNDS WITH MAGNETIC PROPERTIES AND THEIR APPLICATION AREAS IN INDUSTRY


Abstract views: 360 / PDF downloads: 376

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26900/jsp.3.002

Keywords:

Boron, magnetism, nanoparticle, catalytic activity

Abstract

The importance of boron compounds with magnetic properties and the convenience provided by them is increasing day by day. In this study, boron compounds with magnetic properties and their application areas were investigated. In the study, firstly the boron element is given, then the usage of boron elements, the importance of boron compounds with magnetic properties and the methods of obtaining boron compounds with magnetic properties are mentioned. Finally, it was given information about boron compounds and catalytic applications of magnetic properties, and the study was completed by mentioning the contributions from agriculture to industry, medicine and food. In this study, document analysis method and content analysis were used.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aydın Y. D., Gürü M., Ayar B., Çakanyıldırım Ç., 2016. Bor bileşiklerinin alev geciktirici ve yüksek sıcaklığa dayanıklı pigment olarak uygulanabilirliği, Bor Dergisi, Cilt 1, 1, 33-39.
Benedict, T. L. 1994. A New Twist to Glass Fiber. 47. Ceramic Ind., v. 143, pp. 60-61.
Berg K. C.,Chapman K. J., 2001. Determination of the Magnetic Moments of Transition Metal Complexes Using Rare Earth Magnets, Journal Chemical Education, 78(5), 670.
Bilgiç M.,Dayık M., 2013. Borun Özellikleri ve Tekstil Endüstrisinde Kullanımıyla Sağladığı Avantajlar, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 27-37.
Buil M. L., Esteruelas M. A., Niembro S., Olivan M.,Orzechowski L., Pelayo C., Vallribera A., 2010. Dehalogenation and Hydrogenation of Aromatic Compounds Catalyzed by Nanoparticles Generated from Rhodium Bis (imino) pyridine Complexes, Organo metallics, 29 (19), 4375–4383.
Chuang Y. C., Chen D. H., 2009. Catalytic Reduction of 4-nitrophenol by Magnetically Recoverable Au Nanocatalyst, Journal of Hazardous Materials, 165, 1-3, 664-669.
Çetin İ., A., Ordu İ., Kolip A., 2003. Yakıt Hücresi Teknolojisinde Bor Uygulamaları, Sakarya University Journal of Science, Cilt 7, 2, 257 – 264.
Demir C., 2006. Bor Minerallerinin Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Konya, Türkiye.
Ediz N., Özdağ H., 2001. Bor Mineralleri ve Ekonomisi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 133-151.
Ekomasov E. G., Murtazin R. R., Nazarov V. N., 2015. Excitation of magnetic in homogeneities in three-layer ferro magnetic structure with different parameters of the magnetican isotropy and exchange, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 385, 217–221.
Fukuia T., Murataa K., Oharab S., Abec H., Naitoc M., Nogic K., 2004. Morphology Control of Ni–YSZ cermetanode for lower temperature operation of SOFCs, Journal of Power Sources, 125, 17-21.
Garrett D., 1998. Borates: Handbook of Deposits, Processing, Properties and Use, San Diego, Academic Press, 11-14, USA.
Kronmüller H., Parkin S., 2007. vol. 5: Spintronics and Magnetoelectronics, John Wiley and Sons Ltd., USA.
Karaçay E., Alp E., Cabbar H. C., 2012. Sol-Jel Yöntemiyle Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 27, 2, 417-428.
Lu Y.,Mei Y., Walker R., Ballauff M., Drechsler M., 2006. ‘Nano-tree’-typesphericalpolymerbrushparticles as templatesformetallicnanoparticles, Polymer, 47, 4985–4995.
Nemanashi M., Meijboom R., 2013. Synthesis and characterization of Cu, Ag and Audendrimer-encapsulated nanoparticles and their application in ther eduction of 4-nitrophenol to 4-aminophenol, Journal of Colloid and Interface Science, 389, 260-267
Meydan, E., 2018. Manyetik Özelliğe Sahip Bor Bileşikleri ve Bunların Katalitik Uygulamaları. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora tezi, 90 s. Çanakkale.
Pradhan N., Pal A., Pal T., 2002. Silver nanoparticlecatalyzed reduction of aromatic nitro compounds, Colloidsand Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 196, 2-3, 247-257.
Prasad R., Lolakshi M.K., Bhat B. R., 2016. rGOsupported Co-Nibimetallic magnetically separable nanocatalysts for the reduction of 4-Nitrophenol, Synthetic Metals 219, 26-32.
Rehman S.,Siddiq M., Al-Lohedan H., Sahiner N., 2015. Cationicmicrogelsembedding metal nanoparticles in thereduction of dyesandnitro-phenols, Chemical Engineering Journal, 265, 201–209.
Roucoux A.,Schulz J., Patin H., 2002. Reduced Transition Metal Colloids: A Novel Family of Reusable Catalysts?, Chemical Reviews, 102 (10), 3757–3778.
Sahiner N., 2013. Soft and flexible hydrogel templates of different sizes and various functionalities for metal nanoparticle preparation and their use in catalysis, Progress in Polymer Science, 38, 9, 1329-1356.
Sahiner N.,Sagbas S., 2013. Tunablepoly (2-acrylamido-2-methyl-1-propan sulfonicacid) based microgels with beter catalytic performances for Co and Ni nanoparticle preparation and their use in hydrogen generation from NaBH4, International Journal of Hydrogen Energy, 37, 18944-18951.
Sahiner N.,Yildiz S., Al-Lohedan H., 2015. There source fulness of p(4-VP) cryogels as template for in situnanoparticle preparation of various metal sand their use in H2 production, nitrocompound reduction and dyedegradation, Applied Catalysis B: Environmental, 166–167, 145–154.
Spaldin, N. A., 2006. Magneticmaterials: Fundamentals and device applications (Repr. ed.). Cambridge: Cambridge Univ. Press, pp. 89–106.
Şengönül M., Durgun İ., Dökmetaş N., Kalkan H., Kaftanoğlu B., 2016. Bor Nitrür Kaplamanın, Kaynak Çapaklarının Metal Aparat Yüzeylerine Yapışma Davranışlarına Etkisi, Makine Tasarım ve İmalat Dergisi, Cilt 14, 1, 23-30.
Tombal D., T., Özkan G., Ş., Ünver İ., K., Osmanlıoğlu A., E., 2016. Bor bileşiklerinin özellikleri, üretimi, kullanımı ve nükleer reaktör teknolojisinde önemi, Bor Dergisi, 2, 85-96.
Werheit H.,Filipov V., Kuhlmann U., Schwarz U., Armbrüster M., Leithe-Jasper A., Tanaka T., Higashi I., Lundström T., Gurin V.N., 2010. Raman effect in icosahedralboron- richsolids, Science and Technology of Advanced Materials, 11, 2, 1-27.
Xia L.,Zhao H., Liu G., Hu X., Liu Y., Li J., Yang D., Wang X., 2011. Degradation of dyesusinghollow copper microspheres as catalyst, Colloids and Surfaces A: Physico chemical and Engineering Aspects, 384, 358– 362.
Yakıncı D. Z., Kök M., 2016. Borun Sağlık Alanında Kullanımı, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt 4, 1, 36-44.
Yenialaca Ç., 2009. Bor ve Kullanım Alanları, (Y. Lisans tezi) Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Bilim Dalı, Ankara.
Yenmez N., 2009. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi Stratejik Bor Maden Olarak Bor Minerallerin Türkiye İçin Önemi 19, 59-94.
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz A., Şefik S., 2017. Sodyum Borhidrür (NaBH4) Destekli Bir Hidrojen/Hava PEM Yakıt Hücresi İle Elektrik Üretiminin Deneysel Analizi, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 7, 216-227.

Downloads

Published

2019-01-31

How to Cite

MEYDAN, E. (2019). BORON COMPOUNDS WITH MAGNETIC PROPERTIES AND THEIR APPLICATION AREAS IN INDUSTRY. HEALTH SCIENCES QUARTERLY, 3(1), 11–20. https://doi.org/10.26900/jsp.3.002

Issue

Section

Letter to the Editor