The effects of cultural and emotional intelligence on care in nursing


Abstract views: 165 / PDF downloads: 99

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26900/hsq.1721

Keywords:

Emotional intelligence, nursing care, cultural intelligence

Abstract

This study was conducted to find out the effects of cultural intelligence, which is one of the strategies used in managing intercultural differences, and emotional intelligence which enables individuals to understand and manage their own emotions, to understand others’ emotions and develop their self-confidence, on care behaviour, which is the basis of the nursing profession. This descriptive and cross-sectional study was conducted in a city hospital between 01.09.2019 and 01.03.2020. The data were collected from nurses in the hospital who volunteered to participate in the study within the dates above. The sample was not selected, and 225 nurses who volunteered to participate in the study were included in the study. The total mean score of the participants from the cultural intelligence scale was 47.558±12.092, while the full scores from the factors were 7.9208±2.857 (min 4-max 20) for metacognitive factor, 15.963±4.89 (min 6-max 30) for cognitive aspect, 12.004±3.656 (min 5-max 25) for motivational factor and as 11.821±3.493 (min 5-max 25) for behavioural factor. The total mean score of the participants from the Caring Behaviors Inventory was 5.053±0.819, while the total scores from the factors were 5.045±0.823 for the assurance factor, 5.208±1.240 for the knowledge and skill factor, 4.994±0.831 for respectful factor and 4.949±0.842 for connectedness factor. The total mean score of the participants from the Emotional Intelligence Scale was 141.367±18.656, while the full scores from the factors were 44.563±5.96 for optimism/mood regulation, 18.940±4.15 for the use of emotions and 33.493±7.565 for evaluation of emotions. Cultural intelligence and emotional intelligence were found to have an effect on caring behaviours of nurses. Although there was no direct significant correlation between cultural intelligence total score and caring behaviours total score, there was a significant correlation between cultural intelligence factors and caring behaviours. There was a significant correlation between caring behaviours of nurses with high emotional intelligence.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ang S, Ng KY, Rockstuhl T. Cultural Intelligence. The Cambridge Handbook of Intelligence 2019. 820-45p.

Aslan S, Kizir Z. Bir hastanede çalışan hemşirelerin kültürel duyarlılıkları ile kültürel zekaları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019. doi: 10.34087/cbusbed.527215.

Temeloglu E. Duygusal zekâ ile problem çözme becerisi arasındaki ilişki 2018.

Abasli K, Polat Ş. Kültürlerarası duyarlılık ve kültürel zekâ arasındaki ilişkilerin türk ve uluslararası öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019. doi:10.18506/ anemon.419526.

Çolak Okumuş D, Ugur E. Hemşirelerin duygusal zeka düzeylerinin bakım davranışlarına etkisi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;2:104-9.

Majeed N, Jamshed S. Nursing turnover intentions: The role of leader emotional intelligence and team culture. J Nurs Manag. 2021;29(2):229-39. doi: 10.1111/jonm.13144.

Mercan N. Çok kültürlü ortamlarda kültürel zekânın kültürler arası duyarlılık ilişkisine yönelik bir araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016;9(1):1-13.

Lam R, Cheung C, Lugosi P. The impacts of cultural intelligence and emotional labor on the job satisfaction of luxury hotel employees. Int J Hosp Man. 2022;100. doi: 10.1016/j.ijhm.2021.103084.

Raghubir AE. Emotional intelligence in professional nursing practice: A concept review using Rodgers’s evolutionary analysis approach. I J Nurs Sci. 2018;5(2):126-30. doi: 10.1016/j. ijnss.2018.03.004.

Bulut H. Kültürlerarası hemşirelik: kültürlere duyarlı hemşirelik uygulamaları. 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi. 21- 24 Ekim 2017; Şanlıurfa.

Öztürk E, Öztaş D. Transkültürel hemşirelik. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. 2012;1(1):293-300.

Richard-Eaglin A. The significance of cultural intelligence in nurse leadership. Nurs Leader. 2021;19(1):90-4. doi: 10.1016/j.mnl.2020.07.009.

Kılıç HF, Çağlıyan S, Dağ GS. Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ve etkileyen faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;14(4):275-82.

Majda A, Zalewska-Puchala J, Bodys-Cupak I, Kurowska A, Barzykowski K. Evaluating the effectiveness of cultural education training: Cultural competence and cultural intelligence development among nursing students. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(8):4002. doi: 10.3390/ijerph18084002.

Küçükoğlu S, Asi K. Bir eğitim hastanesinde çalişan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011;14(3):8-13.

Thompson R. A Qualitative Phenomenological study of emotional and cultural intelligence of international students in the United States of America. J Int Student. 2018;8(2):1220-55. doi: 10.5281/zenodo.1250423.

Earley PC, Mosakowski E. Cultural intelligence. Harvard Bus Rev. 2004;82(10):139-46.

Başoğul C. Hemşirelikte kültürel zekâ ve duygusal zeka. 1. Uluslararasi, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi. 21-24 Ekim 2017; Şanlıurfa.

Ilhan M, Cetin B. Validity and reliability study of the Turkish version of the cultural intelligence scale. 2014;29(2):94-114.

Kurşun Ş, Kanan N. Bakım davranışları ölçeği24’ün türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;15(4):229-35.

Tatar A, Tok S, Saltukoğlu G. Gözden geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2011;21(4):325-38. doi: 10.5455/ bcp.20110624015920.

Orhan Eİ, Aytop S, Hazar S. Hemşirelerde iletişim becerileri ile kültürel zeka ilişkisi. 1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi. 21- 24 Ekim 2017; Şanlıurfa.

Oyur Celik G. The relationship between patient satisfaction and emotional intelligence skills of nurses working in surgical clinics. Patient Prefer Adherence. 2017;11:1363-8. doi: 10.2147/ppa. s136185.

Demirel Y, Turan E, Akinci M. Duygusal zekânın kültürel zekâ üzerine etkisinin analizi: Kastamonu Üniversitesi Türk dünyası öğrencilerine yönelik bir araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020:222-34. doi:10.33206/mjss.540246.

Drame I, Wingate L, Unonu J, Turner M, Taylor MD, Bush A, et al. The association between students’ emotional intelligence, cultural competency, and cultural awareness. Curr Pharm Teach Learn. 2021;13(9):1146-52. doi: 10.1016/j. cptl.2021.06.030.

İşçi E, Söylemez Ö, Kaptanoğlu AY. Örgütlerde kültürel zekâ ve hastane işletmelerinde kültürel zekâ düzeyinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013;4(5):1-18.

Kant E, Sevgi Ünal K. Hemşirelerde kültürel zekanın bireyselleştirilmiş bakım üzerine etkisi. J Human Sci. 2017;14(4):113-8.

Oyur Celik G. The relationship between patient satisfaction and emotional intelligence skills of nurses working in surgical clinics. Patient Prefer Adherence. 2017;11:1363-8. doi: 10.2147/PPA. S136185.

Uludağ E, Albayrak Ö. Hemşirelik öğrencilerinin kültürel duyarliliklarinin incelenmesi. 1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi. 21-24 Ekim 2017; Şanlıurfa.

Amiri R, Heydari A. Nurses’ experiences of caring for patients with different cultures in Mashhad, Iran. Iran J Nurs Midwifery Res. 2017;22(3):232-6. doi: 10.4103/1735-9066.208156.

Wang C, Shakespeare-Finch J, Dunne MP, Hou XY, Khawaja NG. How much can our universities do in the development of cultural intelligence? A cross-sectional study among health care students. Nurse Educ Today. 2021;103:104956. doi: 10.1016/j. nedt.2021.104956.

Downloads

Published

2023-01-08

How to Cite

Uludağ, E., & Mumcu, B. (2023). The effects of cultural and emotional intelligence on care in nursing. HEALTH SCIENCES QUARTERLY, 3(1), 1–11. https://doi.org/10.26900/hsq.1721

Issue

Section

Original Article