Examination of micro art in Turkey from a visual communication design perspective

Supplementary Files

PDF (Türkçe)

Keywords

Visual Communication
Design
Micro Art
Hasan Kale
Drawing

How to Cite

Apaydın, S. (2023). Examination of micro art in Turkey from a visual communication design perspective. JOURNAL OF ARTS, 6(1), 25–33. https://doi.org/10.31566/arts.1970

Abstract

In this study, the existence and development of Mikro Art in Turkey was examined in terms of transfer of meaning and visual indicators in the context of visual communication design with the sample of Micro Art artist Hasan Kale’s works. The drawings and designs discussed in the study; The design and drawings are handled on the basis of four criteria that constitute legibility, perceptibility, formal expression and transfer of meaning. In addition, during the analysis of the studies, basic design principles, Gestalt theory and Roland Barthes’ indicators were analyzed based on the analysis method focused on meaning

https://doi.org/10.31566/arts.1970

References

ARKHESANAT. (2017). Tasarım Nedir? Dalları ve Görselleştirilmesi, http://www.arkhesanat.com/tasarim-nedir/ Erişim Tarihi: 18.09.2018.

BECER, E. (1999). İletişim ve Grafik Tasarım, İstanbul: Dost Yayınları.

BİLGİO.NET. (2017). Kelebeklerin Ömrü Gerçekten Bir Gün Müdür? https://www.bilgio.net/kelebeklerin-omru-gercekten-bir-gun-mudur/. Erişim Tarihi: 16.11.2018.

EKİM, B. (2011). “Görsel İletişim Tasarımı Açısından Dergi Kapak Tasarımları: Elele Dergisi Kapak Tasarımlarının Çözümlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi.

EROĞLU, Ö. (2006). Resim Sanatı Sözlüğü. İstanbul: Nelli Sanatevi Yayınları.

@hasankale_microangelo. (2018). Hasan Kale Official Instagram Account, 122

KAPUCU, B. (2015). Bereketin Öteki Adı Pirinç, http:// www.kolektomani.com/bereketin-oteki-adi-pirinc/ Erişim Tarihi: 16.11.2018.

MANT, S. (2104). Resim Sanatında Nesne. Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt 7, 13, 112-122.

MUTLU, E. (2008). İletişim Sözlüğü. Ankara: Ayraç Kitabevi

TDK. (2006). Türk Dil Kurumu Genel Türkçe Sözlük “Badem” http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ gts&kelime=BADEM Erişim Tarihi: 08.11.2018.

TDK. (2006). Türk Dil Kurumu Genel Türkçe Sözlük “Çekirdek,” http://www.tdk.gov.tr/index. php option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS. 5c4625f13c3791.59947403. Erişim Tarihi: 12.09.2018.

TUNALI, İ. (2013). Yeni Bir Aydınlanmaya Doğru, İstanbul: Remzi Kitabevi.

TUNALI, İ. (2009). Tasarım Felsefesi, İstanbul: YEM Yayınları.

TÜRK DİL KURUMU. (2006). Genel Türkçe Sözlük, Tasarım, http://www.tdk.gov.tr/index.php option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a3c3cbb780e79.52318342. Erişim Tarihi: 23.04.2018.

YÜKSEL, A.H. (2008). “İletişimin Tanımı ve Temel Bileşenleri” Etkili İletişim, (Ed.: U. Demiray), Ankara: Pegem Akademi Yay., (2.Baskı), 1-43

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Holistence Publications

Downloads

Download data is not yet available.