ETHICAL EVALUATION OF USING HIDDEN CAMERA IN NEWS; CHANNEL D - WITH ARENA PROGRAM EXAMPLE
PDF (Türkçe)

Keywords

Etik
Haber
Gizli Kamera
Kamu Yararı
Gazetecilik Ethics
News
Hidden Camera
Public Interest
Journalism

How to Cite

ÇAĞLAK, E. (2020). ETHICAL EVALUATION OF USING HIDDEN CAMERA IN NEWS; CHANNEL D - WITH ARENA PROGRAM EXAMPLE. JOURNAL OF AWARENESS, 5(1), 1-12. https://doi.org/10.26809/joa.5.001

Abstract

News, which has an important place in daily life, is an indispensable element for the members of society. It is not possible to live unannounced and one of the fundamental rights of people is to receive news. The profession of journalism has moral values and framework as in every profession. Journalists, especially journalists, are criticized for their working methods. Confidential filming is one of the leading methods of discussion in terms of ethics and law.

The aim of the study Some journalists and programmers engaged in “Investigative Journalism” are criticized in terms of news gathering methods. These criticisms will be investigated within the framework of ethical values. The importance of the study will be tried to reveal the rightful and unjust sides of the criticisms brought to the journalists with an objective point of view. In this article, literature search, Channel D “Arena arşiv archive archive search and interview were preferred. The universe and limitations of the study are framed by using hidden camera and haber Arena ”program. Secret programs for magazine programs or personal interests are excluded from our study. As a result, professional journalists have been criticized as methods of working in every news that they consider the public interest, but are often rewarded.

https://doi.org/10.26809/joa.5.001
PDF (Türkçe)

References

BELSEY, A. (1998) Mahremiyet, Aleniyet, Siyaset, Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Nurçay Türkoğlu (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
BELSEY, A. & CHADWICK, R. (1998) Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Nurçay Türkoğlu (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
BÜLBÜL, A. R. (2001) İletişim ve Etik, İstanbul: Nobel Yayınları.
ÇAĞLAK, E. (2006) Basın Etiği Kapsamında Gizli Kamera Kullanımı ve Haberciliğin Arena Programı Örneği ile İrdelenmesi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
ERMAN, S. & ÖZEK, Ç. (2000) Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul: Alfa Yayını.
GİRGİN, A. (2000) Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i, İstanbul: İnkılâp Yayınevi.
GİRGİN, A. (2002) Haber Yazmak, İstanbul: Der Yayınları.
HATEMİ, H. (1976) Basın Ahlakı, İstanbul: Çığır Yayınları.
İÇEL, K. (1990) Kitle Haberleşme Hukuku, İstanbul: Beta Yayınları.
JEANNENEY, J-N. (1998) Başlangıçtan Günümüze Medya Tarihi, Esra Atuk (Çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
O'NEILL, J. (1998) Piyasada Gazetecilik Yapmak, Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Nurçay Türkoğlu (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
ÖZEK, Ç. (1978) Türk Basın Hukuku, İstanbul: Çığır Yayınları.
TOKGÖZ, O. (1994) Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Yayınları.
İRVAN, S. (2001) Gizli Kamera, TRT Radyo Televizyon Dergisi, Sayı 142, Ankara, Mart.
NEBİOĞLU, Z. (1986) “Basının Sorumlulukları", Özgür Bir Toplumda Basının Görevi, Hürriyet Vakfi Eğitim Yayınları, No: 9, İstanbul.
ÖZER, Ö. (2012) Alternatif Medya Alternatif Gazetecilik, Konya: Literatürk Yayınları.
ÖZEK, Ç. (1983) “Basında Haber Verme Hakkının Sınırları” Basın ve Basının Karşılaştığı Hukuki Sorunlar, Hürriyet Vakfı Eğitim Yayınları, No: 3, İstanbul.
PFAFF, W.(1986) “Basının Değişen Görünümünde Dünya ve Siyasal Gruplarla İlişkiler", Özgür Bir Toplumda Basının Görevi, Hürriyet Vakfı Eğitim Yayınları, No: 9, İstanbul.
KARABIYIK, S. (2001) Basın Etiği Kapsamında Gizli Kamera Kullanımı ve Habercilik, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
RTÜK Kanun, Yönetmelik ve Tebliğler Yayını, Ankara, 1996.
METİN, F. http://www.goldenlifegazetesi.com/Ozel-Hayatin-Ihlali-ve-Gizli-Kameralar--yazisi-44.html Erişim Tarihi: 3.8.2019
URL 1, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf, Erişim Tarihi; 5.8.2019

Downloads

Download data is not yet available.