ISPARTA UZUM BAZAAR TOP COVER PROBLMES
PDF (Türkçe)

Keywords

Isparta Üzüm bazaar, Historical trade center, Top cover, Contemporary annex to historical Textiles Isparta Üzüm Çarşısı, Tarihi Ticaret Merkezi, Üst Örtü, Tarihi Dokuya Çağdaş Ek

How to Cite

HALAÇ, H. H., & YILMAZ, P. (2019). ISPARTA UZUM BAZAAR TOP COVER PROBLMES. JOURNAL OF AWARENESS, 4(2), 267-280. https://doi.org/10.26809/joa.4.020

Abstract

The trade has contributed to the development of cities throughout the centuries, and made it possible for the citizens to meet with different worlds. Trade action, which is also an important factor in the formation of cities, designs a new space in the city center. In the past, the trade in the open space, needed closed environments in time.

Isparta has been an important trade focus during the Ottoman period. With the developing trade routes and caravanserais, Trade in Isparta has developed.

The historic Uzum Bazaar in Isparta continues its existence for 455 years. There are 16 commercial shops registered in the existing historical texture. The area has covered with the second floor level top cover. In the light of the registration slips received, the top cover was analyzed according to the distribution in the commercial tissue. Photographs of buildings are documented through google streetview and the structure of the tissue is analyzed.

The aim of this study is to create awareness about the elements that should be considered in designing and applying top coverings which are frequently encountered in the historical trade tissues in recent years.The content of this article is supported with photographs and the design problems of the Uzum market in Isparta were examined and suggestions were made for the questions.

https://doi.org/10.26809/joa.4.020
PDF (Türkçe)

References

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü.
Tarihi gelişim, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Isparta İli Kültür ve Turizm Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi, http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR-71028/tarihsel-gelisim.html, [ Erişim Tarihi: Mayıs, 2018].
Google-Streetview/Üzüm çarşısı, 2017, https://www.google.com/maps/search/ısparta+üzüm+çarşısı, [ Erişim Tarihi: Mayıs, 2018].
Yandex Haritalar/Isparta Kent Merkezi, 2012, https://yandex.com.tr/harita/103846/isparta, [ Erişim Tarihi: Mayıs, 2018].
Türk, A., Öçal, H., 2007, Isparta Kenti Konut Dışı Sivil Mimari Yapıları ve Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1) , 38-47.
Türk, A., 2006, Isparta Kent Merkezinde Bulunan Tescilli Konutların Özellikleri, Koruma Sorunları ve Değerlendirme Önerileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2), 274-283.
Demirci, D., 2014, Isparta’daki Kervan Yolları Üzerine Bazı Düşünceler, Karabük Üniversitesi, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi ISSN: 2147(0626), 98-123.
Aytar, İ., 2013, Alışveriş Merkezlerinin Tarihsel Süreç İçinde Gösterdiği Değişimler ve Mekansal Kurgularının Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkilerinin Örnekler Üzerinde Analizi, , Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Çetin, S., 2011, Dönüşüm Sürecinin Tarihi Kent Merkezleri Üzerine Etkileri: Isparta Örneğinde Bir İnceleme, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 27(2), 185-199.
Sargın, S., 2005, Isparta’da Kentsel Koruma, Doğu Coğrafya Dergisi 10(14), 251-281.
Batı, U., 2007, Tüketim Katedralleri Olarak Alışveriş Merkezlerinin Toplumsal Göstergebilimi: “Forum Bornova Alışveriş Merkezi Örneği”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,4(1), 14-16.
Ceylan, Menekşe Nihal, 2010, Tüketim Toplumunun Yeni Kentsel Mekânı: Alışveriş Merkezleri, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Selçuk Üniversitesi

Downloads

Download data is not yet available.