CRITICAL ANALYSIS OF CHEMA MADOZ PHOTOS

Supplementary Files

PDF (Türkçe)

Keywords

Chema Madoz
Conceptual Photography
Analysis
Interpretation

How to Cite

ŞEN, E. U. (2020). CRITICAL ANALYSIS OF CHEMA MADOZ PHOTOS. JOURNAL OF ARTS, 3(3), 281–290. https://doi.org/10.31566/arts.3.019

Abstract

In this study; Two photographs selected from his book, which covers the whole art career of Chema Madoz and presents the panorama of its production, which was held in İzmir Folkart Gallery in 2017, were examined scientifically. These two photographs examined were subjected to critical analysis in the context of arrangements and conventions in the theory of meaning defined by Roland Barthes.

While performing critical analysis, technical analysis of the photographs was made first, the subject objects were described, then the photographs were interpreted and it was tried to explain how the images turned into a concept and made sense in the intellectual process.

https://doi.org/10.31566/arts.3.019

References

BARRETT, T., 2017, Fotoğrafı Eleştirmek İmgeleri Anlamaya Giriş, Hayalperest Yayınevi, İstanbul, 978-605-63346-0-3.

CLARKE, G., 2017, Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Fotoğraf, Hayalperest Yayınevi, İstanbul, 978-605-9452-12-0.

GRZYMKOWSKI, E., 2015, Sanat 101, Say Yayınları, İstanbul, 978-605-02-0432-2.

GÜVENDİ, Ü., 2006, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Sanatsal Atölye Resim Dersi Kapsamında Soyutlama Yöntemlerinden Biçim Bozumun Kullanımı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

KARADAĞ, Ç., 2016a, Görüntü Tasarımı Dizisi I Fotoğrafın Temel Yapısı, Öteki Yayınevi, İstanbul, 978-975-584-275-2.

KARADAĞ, Ç., 2016b, Görüntü Tasarımı Dizisi II Fotoğrafta Sanatsal Kompozisyon, Öteki Yayınevi, İstanbul, 978-975-584-277-6.

KARADAĞ, Ç., 2016c, Görüntü Tasarımı Dizisi II Fotoğrafta Anlam ve Anlamlandırma, Öteki Yayınevi, İstanbul, 978-975-584-276-9.

KANLIOĞLU, A., AYTAŞ M., 2016, Sıradan Objeleri Yeniden Yorumlamak: Chema Madoz Fotoğraflarının Eleştirel Perspektiften Göstergebilimsel Analizi, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt 9, Sayı 2.

ÖZDEMİR, F., 2017, Chema Madoz Suskun Bakışın Aykırı Çığlığı. Folkart Gallery, İzmir, 978-605-9018-53-1.

SONTAG, S., 1999, Fotoğraf Üzerine, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul, 99-24-02-7/2-1433.

SOYGÜDER Ş., 2002, Türk Magazin Gazeteciliğinde Kullanılan Fotoğraflarda Etik Sorunu, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.

ŞEN, E., 2020, Fotoğrafta Bir Sanat Akımı Olarak Minimalizm, Sanat ve İnsan Dergisi, Cilt 4, Sayı 1.

TUNALI, İ., 1984, Estetik, Cem Yayınları, İstanbul, 9789751418661.

YETİŞKEN, H., 2009, Estetiğin ABC’si, Say Yayınları, İstanbul, 978-975-468-842-9.

http://www.chemamadoz.com [Erişim Tarihi: 15 Haziran 2020].

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Holistence Publications

Downloads

Download data is not yet available.