Left populism in Turkey through the example of Ekrem İmamoğlu


Abstract views: 218 / PDF downloads: 248

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26809/joa.2079

Keywords:

Populism, Right Populism, Left Populism, Ekrem İmamoğlu

Abstract

Populism which has emerged in different societies and at different historical times in world politics, is one of the pioneering political concepts that is also effective in Turkey, and has become a key concept in explaining Turkish politics. Populism came into existence in the Ottoman Empire during the Second Constitutional Monarchy period under the leadership of Ottoman intellectuals who were influenced by the Narodnik movements in Russia. Since then, populism has passed through certain stages and changes in Turkish politics, and has managed to reach the present day. Especially after the establishment of the Democratic Party, many aspects of populism, which succeeded in establishing close relations with right-wing parties, gained visibility in the pioneering leaders of Turkish politics and had variations of right and left populism. While right-wing populism has more symbolic ties with nationalism, history and religion, left-wing populism has been closely associated with concepts such as equality, freedom, and justice.

In this article, the thesis that Ekrem İmamoğlu who won the mayorship of Istanbul Metropolitan Municipality in the local elections of March 31, 2019 in Turkey, has played an important role in this success by effectively and effectively using the basic codes of conservative, nationalist, right populism in addition to the Kemalist, secular, left populist codes he used. In this sense, both the Kemalist, secular, left-wing versions and the right-wing, conservative, nationalist versions of the populism used by Ekrem İmamoğlu during the election process have been tried to be revealed by utilizing the critical discourse analysis technique.

Ekrem İmamoğlu effectively used the basic codes of left populism such as equality, freedom, and justice, and succeeded in gaining the support of Kemalist, secular and leftist voters. In addition, Ekrem İmamoğlu frequently made visible the historical, national, and religious values that the right, conservative, and nationalist segments attach importance to, both in his discourses and in his attitudes and behaviors in the public arena during the election. In this context, Ekrem İmamoğlu, using the conservative, nationalist, right-wing populist codes in Turkey effectively and functionally, received the support of those who are called both conservative and nationalist voters and who are historically distant from the Republican People’s Party. He played an effective role in the election of the Istanbul Metropolitan Municipality.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AHMAD, F. (1994). Modern Türkiye’nin Oluşumu. Çeviren: Y. Alogan. İstanbul: Sarmal Yayınevi, İkinci Baskı, ISBN: 975-7380-47

ATAY, E. (2019). Brexit Örneğinde Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağın Popülist Söylemleri. Yüksek Lisans Tezi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.

BAYKAN, T.S. (2019). “Türkiye’de ideolojik ve programatik olmayan parti-seçmen bağları üzerine kavramsal bir tartışma: popülizm, personalizm, patronaj”. Toplum ve Bilim Dergisi, (147), 10-46.

BEREZİN, M. (2011). Neoliberal Zamanlarda Liberal-Olmayan Politikalar. Çeviren: E. Köksaldı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Birinci Baskı, ISBN: 978-605-399-179-3

BERG, B. L. & LUNE, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Çeviren: H. Aydın. Konya: Eğitim Yayınevi, Sekizinci Baskı, ISBN: 978-605-9831-11-6

BORA, T. (2012). Türk Sağı: Siyasal Düşünce Tarihi Açısından Bir Çerçeve Denemesi içinde Türk Sağı Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri. Derleyenler: İ. Ö. Kerestecioğlu & G.G. Öztan. ss. 9-28, İstanbul: İletişim Yayınları, Birinci Baskı, ISBN- 13: 978-975-05-1025-0

BORA, T. (2018). Türk Sağının Üç Hali Milliyetçilik, Muhafazakarlık, İslamcılık. İstanbul, Birikim Yayınları, İkinci Baskı, ISBN-13: 978-975-05-1863-8

BORA, T. & ERDOĞAN, N. (2003), “Muhafazakar Popülizm”. içinde Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Muhafazakarlık. Eds: T. Bora & M. Gültegingil. Cilt 5. ss. 632-655. İstanbul: İletişim Yayınları, Birinci Baskı, ISBN: 975-05-0156-X

BÜYÜKKANTARCIOĞLU, N. (2006). Toplumsal Gerçeklik ve Dil. İstanbul: Multilingual Yayınları, ISBN: 975-6008-17-12

Dailymotion, (2018). Ekrem İmamoğlu 27 Aralık 2018 tanıtım toplantısı. [Video] Erişim adresi: https://www.dailymotion.com/video/x6zl8w0 Son Erişim Tarihi: 09 Mayıs 2022.

DEMİREL, T. (2021). Adalet Partisi İdeoloji ve Politika. İstanbul: İletişim Yayınları, Dördüncü Baskı, ISBN: 978-975-05-0223-1

DOYURAN, L. (2018). “Medyatik Bir Çalışma Alanı Olarak Eleştirel Söylem Çözümlemesi (Televizyon Dizileri Örneğinde)” Erciyes İletişim Dergisi 5 (4), 301-323.

ECEVİT, B. (2009). Ortanın Solu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İkinci Baskı, ISBN: 978-9944- 88-611-6

ERASLAN, C. (2003). Yakın Dönem Türk Düşüncesinde Halkçılık ve Atatürk. İstanbul: Kumsaati Yayınları, Birinci Baskı, ISBN: 975-8691-29-5 Erişim adresi: https://tr.sputniknews.com/20190123/ekrem- imamoglu-tuzla-semt-pazari-1037253400.html Son Erişim Tarihi: 16 Mayıs 2022.

Finchelstein, F. (2019). Faşizmden Popülizme. Çeviren: A. Karatay. İstanbul: İletişim Yayınları, Birinci Baskı, ISBN-13: 978-975-05-2592-6

Gazete Duvar (2018). İmamoğlu: İstanbul ittifakıyla zafere ulaşacağız. Erişim adresi: https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2018/12/27/chp-istanbul-adayini-tanitiyor. Son Erişim Tarihi: 05 Mart 2022.

Gazete Duvar (2019). İmamoğlu’ndan ‘ilk mesai’ mesajı! Erişim Adresi: https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2019/04/18/imamoglundan-ilk-mesai- mesaji Son Erişim Tarihi: 17 Mayıs 2022.

İhlas Haber Ajansı. http://secim.iha.com.tr/ Son Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2022.

İMAMOĞLU, E. (2019, 4 Nisan). Türk siyasi hayatının önemli kişiliklerinden Alparslan Türkeş›i vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum. [Tweet]. Erişim adresi:https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1113696628182065152?s=48&t=ulRo_C-2Myf_sL9n42_JGQ

KÖKER, L. (2020). Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi. İstanbul: İletişim Yayınları, Onaltıncı Baskı, ISBN-13: 978-975-470-026-8

LACLAU, E. (2007). Popülist Akıl Üzerine. Çeviren: N. B. Çelik. Ankara: Epos Yayınları, Birinci Baskı, ISBN: 975-6790-40-7

MOFFİTT, B. (2020). Popülizmin Küresel Yükselişi Performans, Siyasal Üslup ve Temsil. Çeviren: O. Özgür. İstanbul: İletişim Yayınları, Birinci Baskı, ISBN-13: 978-975-05-2946-7

MOFFİTT, B. (2022). Popülizm, Çeviren: Y. Öner. İstanbul: Liberus Yayınları, Birinci Baskı: ISBN: 978-605-74403-7-2

MOUFFE, C. (2019). Sol Popülizm. Çeviren: A. Yanık. İstanbul: İletişim Yayınları, Birinci Baskı, ISBN-13: 978-975-05-2686-2

MUDDE, C. & KALTWASSER, C. R. (2019). Popülizm Kısa Bir Giriş. Çeviren: S. E. Türközü. Ankara: Nika Yayınevi, Birinci Baskı, ISBN: 978-605-9386-56-2

PUNCH, K. F. (2014). Sosyal Araştırmalara Giriş Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Çevirenler: D. Bayrak, H. B. Arslan ve Z. Akyüz. Ankara: Siyasal Kitapevi, Üçüncü Baskı, ISBN: 978-975-6325-39-1

Sözcü (2019). Ekrem İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne duygusal veda. Erişim adresi: https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/ekrem-imamoglundan-beylikduzune-duygusal-veda-4100137/ Son Erişim Tarihi: 09 Mayıs 2022.

Sözcü (2019). İmamoğlu, İstanbul için çözümlerini tek tek açıkladı. Erişim adresi: https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/istanbula-ihanet-edenlere-artik-bu-kent- emanet-edilemez-5105327/ Son Erişim Tarihi: 19 Mayıs 2022.

Sözcü (2019, 21 Nisan). Maltepe’de coşkulu buluşma; İmamoğlu: Kişilere, partilere, derneklere, vakıflara asla ama asla hizmet yok. https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/istanbula-yeni-bir-baslangicbulusmasinda-her-sey-hazir-4506655/ Son Erişim Tarihi: 05 Mayıs 2022.

SÖZEN, Y. (2017). Demokrasi, otorite ve popülizmin yükselişi (DPF 2017-RR 01). Boğaziçi üniversitesi-TÜSİAD dış politika forumu araştırma raporu, web sitesinde erişilen adres: https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/10006-demokrasi-otoriterlik-ve-populizmin-yukselisi

Sputnik Türkiye (2019, 23 Ocak). İmamoğlu Tuzla’da semt pazarını gezdi: göreceksiniz tüm İstanbul bizi tanıdıkça çok sevecek.

STREECK, W. (2017). Neoliberal Kapitalizm İçin Sonun Başlangıcı: Bastırılmış Geri Dönüş. içinde Büyük Gerileme: Zamanımızın Ruh Hali Üstüne Uluslararası Bir Tartışma. Ed: H. Geiselberger. Çevirenler: M. Şahin vd. ss. 182-198, İstanbul: Metis Yayınları, Birinci Baskı, ISBN-13: 978-605-316-084-7

SUNAR, İ. (1983). Demokrat Parti ve Popülizm. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi C 8, 2076- 2087. İstanbul: İletişim Yayınları.

TAGGART, P. (2004). Popülizm. Çeviren: B. Yıldırım. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Birinci Baskı, ISBN: 975-8998-02-01

TEKELİ, İ. (1983). Türkiye’de Halkçılık. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi C 7, 1929-1936. İstanbul: İletişim Yayınları.

TOPRAK, Z. (1992) “Popülizm ve Türkiye’deki Boyutları,“Tarih ve Demokrasi-Tarık Zafer Tunaya’ya Armağan, İstanbul; Cem Yayınları; Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, s. 41-65.

TOPRAK, Z. (2013). Türkiye’de Popülizm 1908-1923. İstanbul: Doğan Kitap, Birinci Baskı, ISBN: 978-605-09-1771-0

TOPRAK, Z. (2020). Atatürk Kurucu Felsefenin Evrimi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İkinci Baskı, ISBN: 978-625-7070-88-1

TÜRKMEN, T. U. (2007). Recep Tayyip Erdoğan’la Türkiye’nin Yeni Yol Haritası. İstanbul: Brifing Yayınları.

WEYLAND, K. (1999). Neoliberal Populism in Latin America and Eastern Europe. Comparative Politics, 31(4):379.

YAŞLI, F. (2020). “Halkçı Ecevit” Ecevit, Ortanın Solu, CHP (1960-1980). İstanbul: Yordam Kitap Yayınevi, Birinci Baskı, ISBN: 978-605-172-378-5

YETKİN, B. (2010). Popülizm ve Özal-Erdoğan. Konya: Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, İkinci Basım, ISBN: 978-605-88375-1-5

Published

2023-08-03

How to Cite

Sertkaya, S., & Aslan, C. (2023). Left populism in Turkey through the example of Ekrem İmamoğlu. JOURNAL OF AWARENESS, 8(3), 281–295. https://doi.org/10.26809/joa.2079

Issue

Section

Research Articles