System dynamics model in cargo logistics management
PDF (Türkçe)

Keywords

Stock Management
Cargomat
Cargo Logistics Management
System Dynamics

How to Cite

Eren Şenaras, A. (2022). System dynamics model in cargo logistics management. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS, 9(4), 255–261. https://doi.org/10.15637/jlecon.9.4.04

Abstract

Cargomats are very popular lately, thanks to their practical use and the convenience they provide to customers. The aim of this study is to develop a system dynamics model for Kargomat, which is frequently used in cargo logistics. System Dynamics was developed by Jay Wright Forrester at the MIT. In addition to being a field of use for many different disciplines, system dynamics is a frequently used method in stock management. System Dynamics is based on stock and flow. In this study, system dynamics (SD) model was created with Vensim PLE for the planning of cargomat stock. It is possible to analyze different scenarios with the developed system dynamics model. The adequacy of the cargomat’s capacity was examined with the help of the developed system dynamics model. Thanks to the SD model, it is possible to plan the cargo mat stock.

https://doi.org/10.15637/jlecon.9.4.04
PDF (Türkçe)

References

ADIGÜZEL, S.(2022). Afet Durumlarında Yapay Zeka Teknolojisi Ile Lojıstık Yönetımı Örnekleri. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Aka demik İzdüşüm Dergisi, 7(1), 47-70.

AKBAL, H. (2022). Lojistik Yönetiminde Yenilikçilik. Disiplinlerarası Girişimcilik Ve Yenilikçilik Çalışmaları, 109.

BALLOU, R. (1999). Business Logistics Management: Planning Organizing, and Controlling the Supply Chain,.

BAKKAL, M., & DEMİR, U. (2011). Lojistik yönetimi ve e-lojistik (Vol. 30). Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti.

ÇELİK, C., & YELKİKALAN, N. (2021). Makine Öğrenme Yöntemlerinin Depo Yönetim Süreçlerinde Uygulanması: Azure ML Studio Örneği. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 16(62), 659-682

DİNÇEL, S. (2016). Lojistik yönetimi ve girişimcilik. Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti..

ERDEM, A. T., & AKOLAŞ, D. A. (2020). Müşteri Memnuniyetinin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi: Bir Kargo Şirketi Örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2(2), 139-159.

ERKUT Haluk (1983), Sistem Dinamiğinin Temelleri, İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Ofset Atölyesi, İstanbul.

KOBAN, E., & KESER, H. Y. (2011). Dış ticarette lojistik. Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.

KOBU, B. (1998), “Üretim Yönetimi”, İ.Ü. İşletme Fakültesi, İşletme İktisadi Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı, Yayın No:04, Onuncu Baskı.

KORKMAZ, S. G. (2022). Yatay İşbirliği Altında Son Mil Taşımacılıkta Kullanılan Mobil Kargo Dolapları Yer Seçimi Ve Rotalama Problemi İçin Bir Matematiksel Model Önerisi.

SEZEN H. Kemal., Günal Murat. (2009), Yöneylem Araştırmasında Benzetim, Ekin Yayınevi, Bursa.

TAŞKIN, E., GEZİK, N., YUMUŞAK, R., & Tamer, E. R. E. N. Depo Yönetiminde Endüstri 4.0 Uygulaması: Bir İşletme İçin Rfıd Teknoloji Seçimi. Endüstri Mühendisliği , 33(1), 194-211.

YAMAGUCHI K. (2013), Money and Macroeconomic Dynamics- Accounting System Dynamics Approach, Awaji Island, Japan: Japan Future Research Center.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 JOURNAL OF LIFE ECONOMICS

Downloads

Download data is not yet available.