THE CHANGE IN THE MANAGEMENT STRUCTURE OF MEDIA INSTITUTIONS IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION (INDUSTRY 4.0) PROCESS

Authors

  • Zeynep AYER Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY
  • Birol AKGÜL Canakkale Onsekiz Mart University/TURKEY

DOI:

https://doi.org/10.15637/jlecon.7.010

Keywords:

The Fourth Industrial Revolution, Industry 4.0, Media Institutions

Abstract

Industry 4.0 refers to the latest development of industry, which began in the 18th century in England. In this period, the industrial sector, which has passed through three important stages with the use of steam power, electricity and computer in industry, is facing the fourth stage, called Industrial 4.0, or the Fourth Industrial Revolution, with the emergence of the concept of i the Internet of things ”. The fact that objects reach the internet and communicate with other devices, in other words, objects become “smart objects Nes has brought the concept of the Internet of objects into the agenda. Intelligent objects have a place in daily life; The mechanization of production in the agricultural, industrial and service sectors is thus interpreted as minimizing the need for human beings. The situation shows that there will be radical changes in the working principles of the sectors. The change in the production method and the need for human beings bring the questions about how the management structures of the enterprises will continue. It is envisaged that the mechanization of Industry 4.0 will be highly effective on the service sector, which is a labor-intensive sector, and the enterprises operating in the sector. In this study, it is aimed to discuss the possible changes in the management structures of the organizations operating in the media sector which are sub-sectors of the service sector during the Industry 4.0 process. In the study, the concept of Industry 4.0 was first defined and its scope was analyzed. Then media organizations and management structures were examined. Finally, evaluations and projections regarding the possible change of the management structure of media organizations within the scope of Industry 4.0 are given. Literature review and editing methods were used in the study.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Birol AKGÜL, Canakkale Onsekiz Mart University/TURKEY

1965 yılında Ankara’nın Yeşilöz beldesinde doğan Birol AKGÜL, Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Daha sonra özel sektör işletmelerde
şirket müdürlüğü görevinde bulundu. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde
Yüksek Lisans çalışmasını tamamlayarak ‘Bilim Uzmanı’ derecesini aldı.  Ardından Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Doktora çalışmasını tamamlayarak ‘Bilim Doktoru’
derecesini aldı.
1999-2001 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde,
2001-2006 yılları arasında Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde akademik
çalışmalarını sürdürdü. 2006 yılında Erciyes Üniversitesi’ne geçti. 2006-2014 yılları arasında Erciyes
Üniversitesinde Yrd. Doç. Kadrosunda, 2014-2017 yılları arasında Doç. kadrosunda Öğretim Üyesi
olarak görev yaptı. 2017 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde geçti ve halen
Doç. kadrosunda Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Birol AKGÜL “Yerel Kalkınma Modeli ve Planlaması”, “Bölgesel Kalkınma”, “Kalkınma
Ajansları”, “İktisadi Kalkınma Politikaları”, “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kalkınma Üzerine Etkileri”,
“Proje Hazırlama Teknikleri” ve  “Sanayi 4.0 “gibi konularda inceleme, araştırma ve bilimsel çalışmalar
yapmaktadır.
Birol AKGÜL’ün ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış çok sayıdaki makalesinin yanı sıra
basılmış 5 adet bilimsel kitabı, 2 adet katalog kitabı bulunmaktadır. Yazar uzun zamandır proje
hazırlama teknikleri üzerinde çalışmalar yapmış ve çok sayıda yerel kalkınma projeleri geliştirmiştir.

References

ALÇIN, S. (2019). “Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0”. Journal of Life Academics, 3(2), s. 19-30 https://dergipark.org.tr/download/article-file/305119 Date of Access: 07.07.2019

ALTINTAŞ YILMAZ, E. (2018). “Dijital Dönüşüm Uygulamalarının Kurumların Marka Değeri Üzerindeki Etkisi”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli e-Dergisi, (e-Journal of Ege University Faculty of Communication Media and Communication Research) 2, s. 1-18. https://dergipark.org.tr/download/article-file/464395 Date of Access: 07.07.2019

ARSLAN, K.; KIRBAŞ, İ. (2016). “Nesnelerin İnterneti Uygulamaları İçin Algılayıcı/Eyleyici Kablosuz Düğüm İlkörneği Geliştirme”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (International Journal of Mehmet Akif Ersoy University Institute of Natural Sciences) Özel Sayı 1, s. 35-43. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makufebed/article/view/5000195368/5000170277 Date of Access: 01.06.2019

ARTZ, L. (2016). “Transnational Media Corporations and the Global Division of Cultural Labor and Consumption”. Revue Française des Sciences de l'Information et de la Communication, 17(2), s 25-38 https://www.researchgate.net/publication/315477765_Transnational_Media_Corporations_and_the_Global_Division_of_Cultural_Labor_and_Consumption Date of Access: 07.07.2019

BARTODZİEJ, C. J. (2017). “The Concept Industry4.0”. In: The Concept Industry 4.0. Springer Gabler, Wiesbaden, 27-50.

BAYTAR, O. (2011). “Küreselleşme Dinamiklerinin Medya Sektörüne Etkileri”. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, (Hak İş International Journal of Labor and Society) 3, s. 234-261. http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/iletisimarastirmalari_1fcea.pdf Date of Access: 01.07.2019

BBC, (2018). “Dünyanın İlk 'Yapay Zeka Spikeri' Ekrana Çıktı”. https://www.bbc.com/turkce/haberler-46138326 Date of Access: 15.04.2019

CHEN, JWM.; LI, F. (2012). “Machine-to-Machine Communications: Architectures, Standards, and Applications”. KSII Transactions on Internet and Information Systems, 6(2). https://www.researchgate.net/publication/264846553_Machine-to-Machine_Communications_Architectures_Standards_and_Applications Date of Access: 01.06.2019

EP. (2015). “Briefing: Industry 4 – Digitalisation for productivity and growth”, European Parliament, Luxembourg, 10s.

Endüstri40.com. “Siber Fiziksel Sistemler”. https://www.endustri40.com/siber-fiziksel-sistemler/ Date of Access: 08.07.2019

GEİSSBAUER, R.; VEDSO, J.; SCHRAUF, S. (2016). “A Strategist’s Guide to Industry 4.0”, http://www.strategy-business.com/article/A-Strategists-Guide-to-Industry-4.0?gko=7c4cf , Date of Access: 28.11.2016

HARRIS, J. M., (2000). “Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Prensipleri”. Transl. Emine Özete http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/EmineOzmet2eviri.pdf Date of Access: 01.06.2019

HERMANN, M., PENTEK, T., OTTO, B. (2015). “Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review”. Working Paper, No. 01 / 2015, Technische Universität Dortmund.

HOLLIFIELD, C. A.; BECKER, Lee, B. ve VLAD, T. (2006). “The Effects of Political, Economic and Organizational Factors on the Performance of Broadcast Media in Developing Countries”, paper presented to the Political Communication Division of the International Association for Media and Communication Conference, Kahire, Mısır.

IGARASHİ, Y., UENO, M., FUJİSAKİ, T. (2012). “Proposed Node and Network Models for an M2M Internet”. World Telecommunications Congress (WTC), Mart, s. 1–6.

MMC, (2017). “Trumpf Building Technology Center Near Chicago”. Modern Machine Shop http://www.mmsonline.com/news/trumpf-building-technology-center-near-chicago , Date of Access: 22.01.2017

SputnikNews, (2019). “Çin, Dünyanın Yapay Zekalı İlk Kadın Haber Sunucusunu Tanıttı”. https://tr.sputniknews.com/bilim/201902211037790208-cin-dunyanin-yapay-zekali-kadin-haber-sunucusu/ Date of Access: 10.07.2019

UZKURT, C. (2010). “İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır?” http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/4dosyatemmuzagustos2010.pdf Date of Access: 01.06.2019

WEF, (2018). “Global Competitiveness Report 2018”. World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf Date of Access: 02.07.2019

WEF, (2017). “Global Competitiveness Report 2017”. World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf Date of Access: 02.07.2019

Published

2020-04-30

How to Cite

AYER, Z., & AKGÜL, B. (2020). THE CHANGE IN THE MANAGEMENT STRUCTURE OF MEDIA INSTITUTIONS IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION (INDUSTRY 4.0) PROCESS. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS, 7(2), 151-160. https://doi.org/10.15637/jlecon.7.010

Issue

Section

Research Articles