From quantitative existence to qualitative existence in municipal councils: Woman members of expertise commissions


Abstract views: 179 / PDF downloads: 138

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47243/jos.3.1.01

Keywords:

Municipal Council, Expertise Commissions, Woman, Gender Equality, Nomenclature of Territorial Units for Statistics

Abstract

Municipalities are the most important actors of urban management and the main decision-making body of municipalities are the municipal councils. The ratio of the women members of municipal councils is important for revealing the role of women in local political decision making and this is also accepted as an indicator of gender equality. This indicator has also been handled by the United Nations and “Gender Equality” goal was included into the “Sustainable Development Goals” which was determined in 2015. The ratio of women members of the local councils was ranked as a sub-goal of “Gender Equality”. Although this ratio is an important indicator of the level of the contribution of women in local decision making, it does not explain the quality of this contribution. The issues to be discussed and resolved by the municipal councils are first discussed in the expertise commissions before. The expertise commissions have an impact on the council decisions by discussing and reporting the issues which are referred to them. Therefore, while evaluating the role of the woman in local decision making, the level of participation in the expertise commissions will be examined with the quantity of the women members in the municipal councils. In this context, the study focuses on the number and ratio of the woman members in the expertise commissions established within the municipal councils. Within the scope of the study, the number and ratio of the woman members in the mandatorily established expertise commissions of the municipal councils of Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) Level 2 will be determined. The aim of the study is to reveal the ratio of women’s participation in local decisions together with the quality of this participation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AKSU, H. & KURTULUŞ, H. (2011). “Yerel Temsil ve Katılım Açısından Sivas Belediye Meclisi”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 470, ss. 113-132.

ARIKBOĞA, E. (2019). “Belediye Meclislerinde Kadın Üyeler: 2014 Yerel Seçimlerinde Yükselişin ve Değişimin İzini Sürmek”, Aksaray Ü. İİBF Dergisi 11(1), ss. 21-34.

AZAKLI, S. & ÖZGÜR, H. (2005). “Belediye Organları ve Organlar Arası İlişkiler: Başkan, Meclis ve Encümen”, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar -I: Reform, Editörler: Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik, ss. 297-319.

ÇELIK, A. & ULUÇ, A. V. (2009). “Yerel Siyasette Temsil Üzerine Bir Çalışma: Şanlıurfa Örneği”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı:41, ss.215-231.

BULUT, Y. & TANIYICI, Ş. (2008). “Türkiye’de Belediye Meclis Üyelerinin Temsil Ediciliği: Erzincan Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:21, ss.171-194.

https://ailevecalisma.gov.tr/media/6314/toplumsal-cinsiyet-e%C5%9Fitli%C4%9Fi-ulusal-eylem-plan%C4%B1-2008-2013.pdf, (11.12.2020).

https://www.ailevecalisma.gov.tr/ksgm/ulusal-eylem-planlari/kadinin-guclenmesi-strateji-belgesi-ve-eylem-plani-2018-2023/, (11.12.2020).

https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_tr.pdf, (11.12.2020).

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/ayrimcilik/CEDAW/CEDAW_Sozlesmesi_ve_Ihtiyari_Protokolu.pdf, (11.12.2020).

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/gender-equality.html, (11.12.2020).

https://www.ysk.gov.tr/tr/haber/mahalli-i%CC%-87dareler-genel-secimleri--kesin-secim-sonuclari/78052, (11.12.2020).

KAŞIKIRIK, A., DOKUZCAN, H., AKPINAR,İ.E. & KARAOĞLU, N. (2020). 2019 Yerel Seçimlerine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Bakmak. Kader Yayınları, İstanbul.

KÖKEN, E. (2016). “Büyükşehir Belediye Meclisi”, Ankara Üni. Hukuk Fak. Dergisi, 65 (4), ss. 3511-3528.

OKTAY, TARKAN (2013). Yerel Siyaset Bağlamında Belediye Meclis Komisyonları: Marmara Bölgesi Örneği. T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013.

ŞAKACI, B. K. (2009). “Yerel Yönetim Seçim Sistemi ve Öneriler Yöntemi”, (Ed.) K. Görmez, M. Ökmen, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları: Küresel, Bölgesel ve Yerel Perspektifler, Beta, İstanbul.

TÜRELI, N. & ÇAĞLAR N. (2010). “Yerel Yönetimde Kadın Temsili - Isparta İli Örneği”, SDÜ Vizyoner Dergisi, C.2(1) s.16-40.

ULUSOY, A. & AKDEMIR, T. (2010). Mahalli İdareler: Teori-Uygulama-Maliye, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

YILDIRIM, U., ÖNER, Ş., AKSU, H. VE TATLI, S. M. (2011). “Yerel Temsil ve Katılım Bağlamında Belediye Meclisleri: Kahramanmaraş ve Sivas Örnekleri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8(15) ss. 507 – 530.

Sayılı “Büyükşehir Belediye Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf, (03.12.2020).

Sayılı Belediye Kanunu, https://www.mevzuat. gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf, (03.12.2020).

Published

16.02.2022

How to Cite

Emini Kurtuluş, F. T., & Ayaz, Çağlar E. (2022). From quantitative existence to qualitative existence in municipal councils: Woman members of expertise commissions. JOURNAL OF ORIGINAL STUDIES, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.47243/jos.3.1.01

Issue

Section

Articles