USE OF TIME ACCORDING TO THE INTENSITY OF DAILY JOBS


Abstract views: 201 / PDF downloads: 211

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47243/jos.1.1.05

Keywords:

time usage, work intensity, time management

Abstract

Effective use of time is very important to increase both the productivity and productivity of the individual. Time usage periods of individuals are very important in time management. In this study, it was tried to determine whether there is a statistically significant difference in the intensity of daily work according to gender. For this purpose, the data of the time usage survey conducted for 2014-2015 in the TURKSTAT database were taken into consideration. In the time usage research, certain periods of time were analyzed under 10 main activities

Downloads

Download data is not yet available.

References

ÇAKICI a., ÖZKAN C. ve AKYÜZ B.,H.(2013), İş Yükü Yoğunluğunun, İş ve Yaşam Doyumuna Etkisi Üzerine Otomotiv İşletmelerinde Bir Araştırma, Cag University Journal of Social Sciences, 10(2):1-27
DOĞAN Ö.,(2018), Zaman Yönetimi ve Akademik Başarı İlişkisi: Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Uygulama, AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1): 149-174
GÜÇLÜ N.(2001), Zaman Yönetimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25: 87-106
KARAGÖZ vd.,(2010), Zamanın Etkin Kullanımını Sağlayan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23:97-108
ÖRÜCÜ E., TİKİCİ P. ve KANBUR A., (2007), Farklı Sektörlerde Faaliyetlerini Sürdüren İşletmelerde Zaman Yönetimi Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Bursa İli Örneği, Eloktronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20):09-31
SERPER Ö.(2000), Uygulamalı İstatistik II, Ezgi Kitapevi,136-157
TANRISEVEN I., AYKAÇ M., (2014), Üniversite Öğrencilerine Zamanı İyi Kullanma Farkındalığının Yaratıcı Drama Yoluyla Kazandırılması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(Temmuz II): 87-100
TUİK

Published

15.02.2020

How to Cite

GÖKKAYA, Öznur. (2020). USE OF TIME ACCORDING TO THE INTENSITY OF DAILY JOBS. JOURNAL OF ORIGINAL STUDIES, 1(1), 55–60. https://doi.org/10.47243/jos.1.1.05