INVESTIGATION OF INJURY TRAFFIC ACCIDENT NUMBERS ACCORDING TO OECD COUNTRIES


Abstract views: 261 / PDF downloads: 391

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47243/jos.1.1.03

Keywords:

Cluster Analysis, Variance Analysis, Traffic Accident

Abstract

Transport, which concerns the importance of our lives, is also associated with many aspects such as economic, health, and education. These dimensions also have an impact on the development level of the country. Traffic accidents are an important element associated with transportation. The consequences of this element can be materially damaged, injured or mortal. Measures taken to solve this problem, which is very important, are increasing day by day. In this study, OECD countries were taken into consideration according to the number of traffic accidents with injuries. The clustering of countries according to traffic accidents with injuries in 2017 and whether there is a statistically significant difference between these clusters were tried to be determined.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALP S. ve ENGİN T. (2011), Trafik Kazalarının Nedenleri ve Sonuçları Arasındaki İlişkinin Topsis ve AHP yöntemleri Kullanılarak Analizi ve Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(19): 65-87
EYGÜ H., (2018), Trafik Kazalarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66): 837-850
GEYMEN A. ve DEDEOĞLU O.,K., (2016), Coğrefi Bil Sistemlerinden Yaralanarak Trafik Kazalarının Azaltılması: Kahramanmaraş İli Örneği, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2): 79-88
GÖKHAN M. ve ATALAY A., (2015), Trafik Eğitiminin Trafik Kazaları Üzerindeki Etkisi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2): 272-283
KALAYCI Ş.(2009), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 4. Baskı, Asil Yayın, Ankara
ÖZDAMAR K. (2018), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi Cilt II, 10. Baskı, Nisan Yayınevi, Eskişehir
ÖZDEN C. Ve ACI Ç. (2018), Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Yaralanmalı Trafik Kazalarının Analizi: Adana Örneği, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(2): 266-275
SUNGUR İ., AKDUR R. ve PİYAL B. (2014), Türkiye’de Trafik Kazalarının Analizi, Ankara Medical Journal, 14(3), 14(3):114-124
TERZİOĞLU Y. ve KAYA S. (2017), Ağır Taşıtların Karıştığı Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarının Değerlendirilmesi, Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi, 3(1):30-44
UYURCA Ö. ve ATILGAN İ., (2018), Ankara İlinde Meydana Gelen Trafik Kazalarının İncelenmesi, Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, 11(4):618-626
YURDAKUL A., TURAN D. ve ÇOMAKLI E., (2017), Kamusal Düzenleme Olarak Sürücü Belgesi Verilmesinin (Trafik Eğitiminin) Özel Kuruluşlara Devrinin Sosyo-Ekonomik Maliyetleri, Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi, 3(1):12-28

Published

15.02.2020

How to Cite

ŞİMŞEK KANDEMİR, A. (2020). INVESTIGATION OF INJURY TRAFFIC ACCIDENT NUMBERS ACCORDING TO OECD COUNTRIES. JOURNAL OF ORIGINAL STUDIES, 1(1), 31–38. https://doi.org/10.47243/jos.1.1.03