NATURAL MONOPOLIES AND REGULATIONS IN TURKISH ENERGY MARKETS


Abstract views: 370 / PDF downloads: 1115

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47243/jos.1.2.11%20

Keywords:

Regulation, Markets, Natural Monopoly

Abstract

Nowadays most of states prefer to intervene markets not by state entrepreneurship by regulations. Natural monopolies are markets in which regulations are seen more common. Improvements in technology, sociology and economics require regulations to be re-considered. In this research, our aim is to investigate the impacts of regulations on markets. Energy markets have natural monopolies characteristics and have importance for Turkish economy. To this aim we firstly, review related literature about regulations and then investigate regulation experiences today.  In this research we reached that regulations can be useful tool to increase the performance of markets.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AÇIKGÖZ, Ö. (2010). Osmanlı Para Politikasında Reform Çabaları:1800-1844 Dönemi Üzerine Bir Değerlendirme. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 371-392.

AKÇA, H. (2011). Devlet Müdahalesinin Başarısızlığı Üzerine Bir Değerlendirme. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 179-190

AKTAN, Ç. C. (1993). Politikada Rant Kollama. Amme İdaresi Dergisi, 26(4).

AKTAN, Ç. ve YAY, S. (2016). Regülasyonların Politik İktisadı: Regülasyonların Etkileri, Fayda ve Maliyetleri. Ekonomi Bilimleri. 8(2), 82-102

ARDIYOK, Ş. (2002). Doğal Tekeller ve Düzenleyici Kurumlar, Türkiye İçin Düzenleyici Kurum Modeli . Ankara: Rekabet Kurumu

BERGSTRÖM, T. ve MACKIE-MASON, J. (1991). Some Simple Analytics of Peak-Load Pricing. The Rand Journal of Economics. 22(2), 241-248

BHAGWATI, J. (1982). Directly Unproductive Profit Seeking (Dup) Activities. Journal of Political Economy, 90 (5), 988-1002

BRADLEY, I. (1993). Price Cap Regulation and Market Definition. Journal of Regulatory Economics. 5, 337-347.

BORTOLOTTI, B.; Dsouza, Juliet; Fantini, Marcella and Megginson, William (2002), Privatization and The Sources Of Performance Improvement In The Global Telecommunications Industry, Telecommunications Policy, 26, 243-268

BOYLAUD, O. ve NICOLETTI, G. (2000). Regulation Market Structure and Performance In Telecommunications. OECD Economic Department Working Paper No.237

BUSHNELL, J. B.; MANSUR, E. ve SARAVIA, C. (2007). Vertical Arrangements, Market Structure and Competition: An Analysis of Restructured US Electricity Markets. Working Paper 13507, National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/w13507

CAMPBELL, J., AVI G., and CATHERINE, T. (2015). Privacy Regulation and Market Structure. Journal of Economics & Management Strategy, 24 (1): 47–73.

CENTENO, M. A. (1993). The New Leviathan: The Dynamics and limits of Technocrasy, Theory and Society, 22(3), 307-335

CHANG, H.-J. (1997). The Economics and Politics of Regulation. Camebridge Journal of Economics. 21(6). 703-728

CHURCH, J. ve WARE, R. (2000). Industrial Organization. McGraw-Hill.

COWAN, S. G. B. (1997). Tight Average Revenue Regulation Can Be Worse than No Regulation. The Journal of Industrial Economics. XLV, 75-88.

ÇETİN, T. (2007). Regülasyon Sürecinin Yeni Aktörleri: Politik İktisat Perspektifinde Bağımsız Düzenleyici Kurumlar. Rekabet Dergisi , 3-26.

ÇETİN, T. (2005). Regülasyon İktisadı Üzerine Farklı Yaklaşımlar. Telekomünikasyon ve Regülasyon Dergisi, 106-123

DİLEK, S. (2017). Oyun Teorisi Eşliğinde Sanayi Ekonomisi. Seçkin Yayınları.

FRAJA, G. D. ve IOZZI, A. (2000). Short Term and Long Term Effects of Price Cap Regulation. Discussion Papers in Economics. The University of York.

GİRİTLİ, İ., BİLGEN, P., & AKGÜNER, T. (2006). İdare Hukuku. İstanbul: Der Yayınları.

GRAJEK, M. and ROLLER, L. H. (2012), Regulation and Investment In Network Industries: Evidence From European Telecoms, The Journal of Law and Economics, 55(1), 189-216.

GÖNENÇ, R. and NICOLETTI, G. (2001), Regulation, Market Structure and Performance In Air Passenger Transportation, OECD Economic Studies No.32

GÜVENEK, B. (2009), Devletin Regülasyonlar Yoluyla Piyasaya Müdahalesi ve Türkiye enerji Piyasaları, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,

JUNG, I., GAYLE, P. and LEHMAN, D. (2008), Competition and Investment In Telecommunications, Applied Economics, 40, 303-313

KARAKAŞ, M. (2008). Devletin Düzenleyici Rolü ve Türkiye'de Bağımsız İdari Otoriteler. Maliye dergisi, 99-120.

KÖMÜRCÜLER, E., & ÖZÇAĞ, M. (2015). Bir Regülasyon Kurumu Olarak Yargı Organı:Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararlarında Devletin Düzenleyici Rolü . Yönetim ve Ekonomi, 83-97.

KUNT, A. D.; LAEVEN, L. ve LEVINE, R. (2003). Regulations Market Structure Instıtutıons and The Cost of Financial Intermediation. NBER Working Paper 9890. http://www.nber.org/papers/w9890.

Lİ, W. and XU, L. C. (2004), The Impact of Privatization and Competition In The Competition In The Telecommunications Sector Around The World, Journal of Law and Economics, XLVII, 395-430.

OĞUZ, F. (2011). Devlet ve Piyasa: Regülasyon Ekonomisine Giriş. Seçkin Yayıncılık

OĞUZ, F. (2005). Bilgi, Regülasyon ve Rekabet: Bir Piyasa Süreci Yaklaşımı, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 253-267

PELTZMAN, S. (1976). Toward A General Theory of Regulation. Journal of Law and Economics, 19, 211-240

POSNER, R. A. (1974). Theories of Economic Regulation. NBER Working Paper, 41.

SARISOY, S. (2010). Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar. Maliye Dergisi, 278-298.

SEVER, Ç. (2015). Türkiye’de Düzenleyici Kurumların Yapısı, İşlevi ve Dönüşümü. AÜHFD, 64(1), 195-236.

SOBACI, M. Z. (2006). Türk İdari Teşkilatındaki Adalar:Bağımsız İdari Otoriteler. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 157-180.

STEINER, S. (2000). Regulation Industry Structure and PErformance In The Electricity Supply Industry. Organization For Economic Cooperation and Development Economics Department Working Paper No.238.

STIGLER, G. (1971). The Theory of Economic Regulation. Bell Journal of Economics and Management Science, 2, 3-21.

TAN, T. (2002), Bağımsız İdari Otoriteler ve Düzenleyici Kurullar, Amme İdaresi Dergisi, 35(2), 11-37.

TEMİN, P. (1979). Technology, Regulation, and Market Structure in the Modern Pharmaceutical Industry. The Bell Journal of Economics. 10(2). 429-446.

TEPE, B. ve ARDIYOK, Ş. (2004). Devlete Yeni Rol: Regülasyon. Amme İdaresi Dergisi, 37 (1), 105-130

TOP, S., DİLEK, S., ve ÇOLAKOĞLU, N. (2011). Perceptions of Network Effects: Positive or Negative Externalities. Procedia Social and Behavioural Sciences. 24, 1574-1584

TULLOCK, G. (1967). The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft. Economic Inquiry, 5, 224-232

TUNCER, A., ve KÖSEOĞLU, Ö. (2015). Düzenlemenin Üç Hali: Refah Devletinden Düzenleyici Devlete Düzenleme Faaliyetinin Vazgeçilmezliği, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, 201(1), 85-100.

YAYLA, A. (2001). Devletçi Zihniyet ve Piyasa Ekonomisi. Liberte Yayınları

YILDIRIM, K., EŞKİNAT, R., ve KABASAKAL, A. (2005). Endüstriyel Ekonomi. Ekin Yayınları. 3.Baskı

Published

31.07.2020

How to Cite

İNANÇLI, S., FİGAN, T., & DİLEK, S. (2020). NATURAL MONOPOLIES AND REGULATIONS IN TURKISH ENERGY MARKETS. JOURNAL OF ORIGINAL STUDIES, 1(2), 141–154. https://doi.org/10.47243/jos.1.2.11