1.
Günebakan Çağlar, Kuzu S, Bucak A, Kahveci OK, Ulu Şahin. Transcervical submandibular gland surgery; management, outcome, and complications of 120 cases. Health Sci. Q. [Internet]. 2022Jan.27 [cited 2022Jun.25];2(1):11-5. Available from: https://journals.gen.tr/jsp/article/view/1575