Vol. 2 No. Special 1 (2017)
Issue Description

ISSN: 2149-6544 (Online)  DOI Prefix: 10.26809
OPEN ACCESS | Frequency: Quarterly   

Research Articles

İrfan MORİNA
13-18
IMPORTANCE OF “PRILOZI” AND BEHAR JOURNAL’S IN CHERISHING OF THE TURKISH LANGUAGE IN BOSNIA
PDF (Türkçe)
Kamila Barbara STANEK
19-30
THE PERCEPTION OF BEAUTY IN TURKISH LANGUAGE AND PROVERBS
PDF (Türkçe)
Tatiana GOLBAN, Nuriye AKKAŞ
31-46
THE RECREATION OF BEAUTY AS REVEALED IN THE POSTMODERN NOVEL BIRDS WITHOUT WINGS BY LOUIS DE BERNIÉRES
PDF
Hasan Erbay
47-54
ON “MEDICAL NARRATIATION”
PDF (Türkçe)
Necmi Akyalçın, Hacer GÜRCÜ
55-68
ORHAN PAMUK VE FAKİR BAYKURT’UN İKİ ROMANINDA DEYİM, ATASÖZÜ VE İKİLEMELER BAKIMINDAN SÖZ VARLIĞI
PDF (Türkçe)
Ayfer Uz, Derya Abul
69-80
POPULAR CULTURE IMAGERY IN JASPER JOHNS’ WORKS
PDF (Türkçe)
Mona Yadegar ULUGERGERLI
81-102
PERCEPTION OF THE BEAUTY THROUGH THE CENTURY IN PERSIAN CULTURE; A CONDENSE REVIEW
PDF
Semra KILIÇ KARATAY, N. Rengin OYMAN
103-116
AKSARAY İLİNDE ÇORAP VE PATİK ÖRÜCÜLÜĞÜ
PDF (Türkçe)
İsmail YÖRÜKÇÜOĞLU
117-142
COMPARATIVE RESEARCH OF BUHÛRÎZÂDE MUSTAFÂ ITRÎ EFENDI’S AVAILABLE FIVE IMPORTANT COPIES OF SEGÂH ÂYÎN-I ŞERÎF
PDF (Türkçe)
Mehmet Fatih KARAGÜL
143-150
"USAGE OF LOCAL VALUES AS THE INSPIRATION SOURCEDURING THE BEAUTY SEEK PROCESS IN CERAMIC DESIGN"
PDF (Türkçe)
Hamit ERSOY, Ferhat BAKIR
151-160
2015 YILI REYTİNG LİSTESİ PROGRAM ANALİZİ
PDF (Türkçe)
Hüsnü Çağlar DOĞRU
161-170
PRODUCTION PROCESSES AND TECHNIQUES OF FEATURELENGTH 3D DIGITAL ANIMATIONS
PDF (Türkçe)
Hülya ÖNAL
171-180
THE VERSES OF TWO POETS ON SCREEN; RHINO SEASON AND THE BUTTERFLY’S DREAM
PDF
Serdar VARDAR, Ertuğ ÖNER
181-202
NATURAL ENVIRONMENTAL CHANGES AND THEIR EFFECTS FROM PREHISTORIC PERIOD TO PRESENT IN ALTINOVA (AYVALIK-BALIKESİR)
PDF (Türkçe)
Ertuğ ÖNER, Serdar VARDAR
203-220
PALEOGEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS AND GEOARCHAEOLOGY OF THE GÖKÇEADA (ÇANAKKALE
PDF (Türkçe)
Ali MÜLAYIM
221-234
INDUSTRY AND INTERSECTION OF AESTHETICS: CAMPUS OF ALPULLU SUGAR FACTORY-ERGENE PAVILION AND OUTFITS
PDF (Türkçe)
Behiyye YILMAZ
235-240
THE NEIGHBORHOOD CONSTITUENT AND TURGUT CANSEVER PROJECTS
PDF (Türkçe)
Münevver Berrin KAYMAN KARAGÜL
241-248
WOMEN’S IMAGE OF BEAUTIFUL LOOKING, VIOLANCE THEME AND POLYXENA’S REFLECTION TO CONTEMPORARY CERAMIC
PDF (Türkçe)
Haluk Naci GÜLALP
249-258
BEAUTY?
PDF (Türkçe)
Nefise BULGU
259-266
REKREASYON, GÜNDELİK YAŞAM KALİTESİNDE BİR MARKA; “BANA İYİ GELDİ”
PDF (Türkçe)
Bülent GÜVEN, Ayşegül DÜNDAR
267-284
İLKÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN BİR İNCELEME
PDF (Türkçe)
Esin YAĞMUR ŞAHİN, Gülnur AYDIN, Abdullah ŞAHİN, Mesout KALIN SALI, Kübra EMRE
285-290
BATI TRAKYALI TÜRK ÖĞRENCİLERİN, OKUDUKLARI KİTAPLARI ANLAMA DÜZEYLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
PDF (Türkçe)
Abdullah ŞAHİN, Esin YAĞMUR ŞAHİN, Gülnur AYDIN, Mesout KALIN SALI, Kübra EMRE, Numan YILDIRIM
291-300
UZAKTAN TÜRKÇE DERSLER ALAN BATI TRAKYALI TÜRK ÖĞRENCILERIN KENDILERINI DEĞERLENDIRME ÇALIŞMASI
PDF (Türkçe)
Feridun NİZAM
301-306
BEYOND THE MECHANICAL FUNCTION OF MONTAGE IN CINEMA IN CONTEXT OF AESTHETIC FUNCTION
PDF (Türkçe)
Sündüz Haşar
307-322
BEAUTY IS TEMPORARY! OUR DREAMS, OUR SEARCH FOR BEAUTY OR PRODUCTION OF NEW BEAUTY: TV SHOWS
PDF (Türkçe)
Hüsnü Çağlar DOĞRU
323-330
NEW FORM QUESTS DEVELOPED ON CINEMA AND PAINTING IN THE CONTEXT OF THE MONTAGE AND COLLAGE CONCEPTS IN 20. CENTURY
PDF (Türkçe)
Nur DİLBAZ ALACAHAN, Yağmur AKARSU
331-348
THE UNCERTAINTY OF EXCHANGE RATE IN FOREIGN TRADE OF TURKEY
PDF (Türkçe)
Özge Uysal Şahin
349-380
PUBLIC FINANCE-WEALTH FUND RELATION: OPPORTUNITY OR THREAT FOR TURKEY
PDF (Türkçe)
Hakan KAYA, Mehmet Sadık AYDIN, Onur SEZER
381-394
MAASTRICHT CRITERIA, MONETARY UNION AND TURKEY
PDF (Türkçe)
Cemal SAKALLI
395-402
QUEST FOR BEAUTY IN THE HORIZON OF CONSCIOUSNESS
PDF (Türkçe)
Yasemin YAROL
403-408
KARAZ SERAMİKLERİ ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA GELENEKSEL KÜLTÜR NESNESİNDEN ESTETİK KATEGORİYE GEÇİŞ
PDF (Türkçe)
Halide Okumuş
409-422
CERAMIC MUSEUM KERAMION AND FRECHEN CERAMICS
PDF (Türkçe)
Semra KILIÇ KARATAY
423-434
AKSARAY İLİ GÜZELYURT İLÇESİ ÇÖMLEK-TESTİ ve ÇİNİ SANATININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
PDF (Türkçe)
Evren KARAYEL GÖKKAYA
435-450
SEARCHING FOR BEAUTY IN WESTERN PAINTING IN THE LIGHT OF IDEAS CHANGING FROM MEDIEVAL AGE TO MODERNISM
PDF (Türkçe)
Samet DOĞAN
451-462
IDEA OF “BEAUTY” IN ANCIENT GREEK PHILOSOPHY AND IT’S INFLUENCE IN RENAISSANCE ART
PDF (Türkçe)
Vildan IŞIK ŞEN
463-470
FROM THE ISIS AND HORUS TO THE MARY AND CHILD
PDF (Türkçe)
Nurbiye UZ
471-484
SCULPTURE, SPACE AND EXPERIENCE
PDF (Türkçe)
M. Melih KORUKÇU
485-490
MIRROR MIRROR TELL ME…
PDF (Türkçe)
Selen KORAD BIRKIYE
491-502
GÜNDELİK YAŞAMIN GÜZELLİK ALGISI'NIN TİYATRODA ELEŞTİRİSİ: ÇİRKİN
PDF (Türkçe)
Füsun Ataman
503-508
DRAM SANATINDA TEKİNSİZ GÜZEL VE HAROLD PINTER’IN “KOLEKSİYON” ADLI OYUNUNA YANSIMASI
PDF (Türkçe)
Ayşe AYRAN, Neşet AYDIN
509-514
MATEMATİK ve DOĞA
PDF (Türkçe)
Ayhan ESİ
515-522
MATHEMATICS AND ART
PDF (Türkçe)
Özlem TONGUÇ YAYINTAŞ, Latife Ceyda İRKİN
523-540
SECRET BEAUTY OF FRESHWATER: ‘‘AQUARIUM MOSSES’’
PDF
Kemal Çelik
541-544
ENDEMİC BEAUTY OF ANATOLİA
PDF (Türkçe)
Melek KERİMOVA
545-548
PERSONALITY TRAITS OF ARTISTS
PDF (Türkçe)
Gülnur AYDIN, Abdullah ŞAHİN, Esin YAĞMUR ŞAHİN, Kübra Emre, Mesout Kalin Salı
549-564
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KONUŞMA ÖZ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (ÇOMÜ TÖMER ÖRNEĞİ)
PDF (Türkçe)
Gülsüm KORKUT, Meyrem TUNA UYSAL
565-584
OPINIONS OF YOUNG AND OLD PEOPLE ABOUT OLD AGE PROCESS: A COMPARATIVE STUDY
PDF (Türkçe)
Serdar SÜNNETÇIOĞLU, Ferah ÖZKÖK
585-596
İYİ, GÜZEL, ÖZGÜN YEMEĞİN PEŞİNDEKİ YOLCULUK: GASTRONOMİ
PDF (Türkçe)
Lecturer Goran Perić, Marija Stojiljković, Marko Gašić, Vladan Ivanović
597-614
PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF SPA TOURISM IN SERBIA
PDF
Sacit Hadi AKDEDE, Aynur UÇKAC
615-630
ARE THERE MORE ROLES FOR MEN THAN FOR WOMEN IN THEATER PLAYS?
PDF
Ayten ESİ
631-642
MATHEMATICS AND MUSIC
PDF (Türkçe)
Bestem ESİ
643-664
TURKISH TEXTILE INDUSTRY AND ITS DEVELOPMENT
PDF (Türkçe)
Mehmet Rıza GEZEN
665-668
THE EFFECTS OF MOBBING AND PSYCHOLOGICAL TORTURE PRACTICES ON SCIENCE IN CANAKKALE EIGHTEEN MARCH UNIVERSITY
PDF
Esen HANAÇ
669-682
Numerical solutions of Nonlinear Evolution Equation
PDF