IMPACTS OVER THE TURKEY OF THE EU PROGRESS REPORT WITHIN THE SCOPE OF IRREGULAR MIGRATION
PDF (Türkçe)

Keywords

Turkey
Irregular Migration
EU Progress Reports Türkiye
Düzensiz Göç
AB İlerleme Raporları

How to Cite

TURAN, R., & ÜNAL, F. (2020). IMPACTS OVER THE TURKEY OF THE EU PROGRESS REPORT WITHIN THE SCOPE OF IRREGULAR MIGRATION. JOURNAL OF AWARENESS, 5(4), 601-616. https://doi.org/10.26809/joa.5.040

Abstract

Every year, tens of thousands of irregular migrants try to cross into European countries via Turkey. The phenomenon of irregular migration has been one of the biggest problems of Turkey and especially of the European Union. Turkey is seen as a gateway to Europe by Asian and African migrants who want to have better living standards due to its geographical location. While Turkey was  transit country from the 1960s to the early 2000s, it became also destination country after the 2000s as well as a transit country Each year, the European Union issues progress reports for each candidate country, showing the extent to which the country has complied with the Copenhagen criteria in various areas and making recommendations. Although these progress reports are not legally binding for the candidate country, they are of serious importance for the entry of the candidate country into the Union. These reports for Turkey started in 1998 and have been organized every year until today. In this study, the criticisms brought under the heading of irregular migration in the progress reports prepared by the EU for Turkey by using qualitative research method were analyzed and the effects of these criticisms on Turkey were discussed and the measures to be taken were explained.

https://doi.org/10.26809/joa.5.040
PDF (Türkçe)

References

AKÇADAĞ, E. (2012). Yasa Dışı Göç ve Türkiye. İstanbul: Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Avrupa Komisyonu (1998), Türkiye 1998 Yılı Düzenli İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_1998.pdf, [Erişim Tarihi: 16 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (1999), Türkiye 1999 Yılı Düzenli İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_1999.pdf, [Erişim Tarihi: 16 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2000), Türkiye 2000 Yılı Düzenli İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2000.pdf, [Erişim Tarihi: 16 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2001), Türkiye 2001 Yılı Düzenli İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2001.pdf, [Erişim Tarihi: 16 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2002), Türkiye 2002 Yılı Düzenli İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2002.pdf, [Erişim Tarihi: 16 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2003), Türkiye 2003 Yılı Düzenli İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2003.pdf, [Erişim Tarihi: 16 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2004), Türkiye 2004 Yılı Düzenli İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2004.pdf, [Erişim Tarihi: 16 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2005), Türkiye 2005 Yılı İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2005.pdf, [Erişim Tarihi: 16 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2006), Türkiye 2006 Yılı İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2006.pdf, [Erişim Tarihi: 17 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2007), Türkiye 2007 Yılı İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2007.pdf, [Erişim Tarihi: 17 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2008), Türkiye 2008 Yılı İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2008.pdf, [Erişim Tarihi: 17 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2009), Türkiye 2009 Yılı İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2009.pdf, [Erişim Tarihi: 17 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2010), Türkiye 2010 Yılı İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2010.pdf, [Erişim Tarihi: 17 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2011), Türkiye 2011 Yılı İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2011_ilerleme_raporu_tr.pdf, [Erişim Tarihi: 17 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2012), Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu. Erişim Adresi:https://www.ab.gov.tr/files/2012_ilerleme_raporu_tr.pdf, [Erişim Tarihi: 17 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2013), Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/2013%20ilerleme%20raporu/2013_ilerleme_raporu_tr.pdf, [Erişim Tarihi: 18 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2014), Türkiye 2014 Yılı İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/ilerlemeRaporlariTR/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf, [Erişim Tarihi: 18 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2015), Türkiye 2015 Yılı İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/5%20Ekim/2015_ilerleme_raporu_tr.pdf, [Erişim Tarihi: 18 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2016), Türkiye 2016 Yılı İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/files/pub/2016_ilerleme_raporu_tr.pdf, [Erişim Tarihi: 18 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2018), Türkiye 2018 Yılı İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/siteimages/pub/komisyon_ulke_raporlari/2018_turkiye_raporu_tr.pdf, [Erişim Tarihi: 18 Haziran 2020]

Avrupa Komisyonu (2019), Türkiye 2019 Yılı İlerleme Raporu. Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/2019_trkiye_raporu-_tr.pdf, [Erişim Tarihi: 18 Haziran 2020]

ÇOMAKLI, Ş. E., AYRANGÖL, Z., & TEKDERE, M. (2014). Avrupa Birliği İlerleme Raporları Doğrultusunda Türk Vergi Politikalarında Yaşanan Değişimler. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 95-114.

ERDOĞAN, R. (2014). Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında 24. Fasıl: “Güvenlik” Politikalarının İçerik Analizi. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 13(2), 1-19.

Göç ve iltica terimleri sözlüğü: Sık karıştırılan kavramlar. (2020). Erişim Adresi: https://www.dw.com/tr/g%C3%B6%C3%A7-ve-iltica-terimleri-s%C3%B6zl%C3 %BC%C4%9F%C3%BC-s%C4%B1k-kar%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r %C4%B1lan-kavramlar/a-45638095, [Erişim Tarihi: 18 Haziran 2020]

GÜLEÇ, C. (2015). Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları Ve Türkiye’ye Yansımaları. TESAM Akademi Dergisi, 2(2), 81-100.

İÇDUYGU, A. (2005). Transit migration in Turkey: Trends, patterns and issues.

İÇDUYGU, A. (2006). The Labour Dimensions of Irregular Migration in Turkey.

İÇDUYGU, A., & AKSEL, D. (2012). Türkiye’de Düzensiz Göç. Ankara: Uluslararası Göç Örgütü Türkiye.

KAYAN, A. (2018). Çağdaş Gelişmeler Kapsamında Kent Yönetimi Tartışmaları, Kamu Yönetimi Tartışmaları (Ed. M. Akif Özer-Ufuk Ayhan), Ankara: Gazikitabevi

KOÇAK, O., & GÜNDÜZ, R. D. (2016). Avrupa Birliği göç politikaları ve göçmenlerin sosyal olarak içerilmelerine etkisi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 66-91.

LORDOĞLU, K. (2014). Türkiye'ye Yönelen Düzensiz Göç ve İşgücü Piyasalarına Bazı Yansımalar. Calisma ve Toplum(1), 29-44.

Mülteci Krizi ve Türkiye. (2020). Erişim Adresi: https://www.setav.org/5-soru-multeci-krizi-ve-turkiye, [Erişim Tarihi: 21 Haziran 2020]

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme. (tarih yok). Erişim Adresi: http://www.danistay.gov.tr/upload/multecilerin_hukuki_durumuna_dair_sozlesme.pdf, [Erişim Tarihi: 18 Haziran 2020]

ÖZER, M. A. (2007). Temel Belgeler Eşliğinde Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri. Sayıştay Dergisi, 66(67), 67-98.

SAĞLAM, S. (2006). Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme. Türkiyat Araştırmaları (Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)(5), 33-44.

Türk Hukukunda İnsan Ticareti Suçu El Kitabı. (2009). Ankara: Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Dışilişkiler AB Koordinasyon Dairesi, Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Ofisi.

URL-1, Düzensiz Göç Hakkında. (2020). Erişim Adresi: https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-hakkinda, [Erişim Tarihi: 16 Haziran 2020]

URL-2, Düzensiz göçün işlek durağı Türkiye. (2019). Erişim Adresi: https://www.dw.com/tr/düzensiz-göçün-işlek-durağı-türkiye/a-49789529, [Erişim Tarihi: 20 Haziran 2020]

URL-3, Düzensiz Göç. (2020).Erişim Adresi: https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikler, [Erişim Tarihi: 20 Haziran 2020]

URL-4, Türkiye’de 5 yılda 1 milyon 219 bin düzensiz göçmen yakalandı (2020). Erişim Adresi: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyede-5-yilda-1-milyon-219-bin-duzensiz-gocmen-yakalandi/1698552, [Erişim Tarihi: 20 Haziran 2020].

URL-5, Son 6 yılın en düşük seviyesinde! Yüzde 92 azaldı. (2020). Erişim Adresi: https://www.cnnturk.com/dunya/son-6-yilin-en-dusuk-seviyesinde-yuzde-92-azaldi, [Erişim Tarihi: 21 Haziran 2020]

URL-6, Frontex: AB sınırlarında göç durumu düzeliyor. (2019). Erişim Adresi: https://www.ntv.com.tr/dunya/frontex-ab-sinirlarinda-goc-durumu-duzeliyor,e2nJ72wC902zBxZkTEBIyQ, [Erişim Tarihi: 21 Haziran 2020]

Vakfı, İ. (2014). Ilerlemenın Matematıgı Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarına Farklı Bir Bakış. (M. Özsöz, Dü.) İstanbul: Dünya Yayıncılık.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti

Downloads

Download data is not yet available.