…..

Editoryal Kurul

Editörler

Baş Editör

 

Dr. Öğr. Üyesi Nilay Köleoğlu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, TÜRKİYE
e-mail:  nkoleoglu@comu.edu.tr

 Yardımcı Editör

 

Doç. Dr. Filiz Tufan Emini Kurtuluş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, TÜRKİYE,
e-mail: ftemini@comu.edu.tr

 

Editoryal Kurul

Ahmet Mete Çilingirtürk (Marmara University / TURKEY)

Ceyhun Özgür (Valparaiso University /USA)

Christian Ruggiero (Sapienza University Rome / ITALY)

Dilek Altaş (Marmara University / TURKEY)

Eden Mamut (Universitatea Ovidius Constanta / ROMANIA)

Ekaterina Arabska (University Of Agribusiness And Rural Development / BULGARIA)

Harald Weydt (Europa Universitaet Viadrina Frankfurt/Oder / GERMANY)

İbrahim Demir (University of South Carolina / USA)

Mehmet Şahin (Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY)

Nurida Novruzova (Baku Slavic Unıversity / AZERBAIJAN)

Özge Uysal Şahin (Çanakkale Onsekiz Mart University / TURKEY)

Sergii Burlutski (Odessa National Economic University / UKRAINE)

Şahamet Bülbül (Fenerbahçe University / TURKEY)