Women, the productions of female artists in the perspective of feminist movements and the story experiments on Frida Kahlo’s works

Supplementary Files

PDF (Türkçe)

Keywords

Kadın
Sanatta Kadın
Toplumsal Cinsiyet
Frida Kahlo
Öyküleme Woman
Woman in Art
Gender
Frida Kahlo
Narration

How to Cite

Tölük Aferin, Çiğdem. (2021). Women, the productions of female artists in the perspective of feminist movements and the story experiments on Frida Kahlo’s works. JOURNAL OF ARTS, 4(3), 167-175. https://doi.org/10.31566/arts.4.3.04

Abstract

In this research, with the roles imposed on women, how women are expressed in art and art; The scope of identity, social role, social interaction, gender, socialization has been examined. At the same time, the positioning of women and women artists in society has been critically discussed by giving place to influential artists and their works on this subject. Storytelling, which has its roots in storytelling and is one of the oldest ways of transferring knowledge, also has an important place in the artist's self-expression. Mythology and history, the work of storytellers, is undoubtedly based on words. However, the painters, sculptors, and stage artists who visualize these stories enliven them with their works and turn them into artistic phenomena. In the research, a narrative essays was made on the works of Frida Kahlo, one of the essential feminist women artists.

https://doi.org/10.31566/arts.4.3.04

References

ANTMEN, A. (2008). Sanat Cinsiyet. İstanbul: İletişim Yayınları. Isbn:13:978-975-05-0590-4.

BENJAMİN, W. (2019). Hikâye Anlatıcısı. Çevirmen: Nurdan Gürbilek ve Sabir Yücesoy, Son Bakışta Aşk. Hzl. Nurdan Gürbilek, Çevirmen: Ahmet Doğukan vd, İstanbul: Metis Yayınları. Isbn:13:978-975-342-010-5.

BERGER, J. (2014). Görme Biçimleri. Çevirmen: Yurdanur, S. İstanbul: 21. Basım. İstanbul: Metis Yayınları. Isbn: 9753420839.

BREHM, M. (2007). Füsun Onur Dikkatli Gözler İçin. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. Isbn: 9750812453.

ÇELEBİ, B. (2015). Toprak Altındaki Kadının Sessiz Çığlığı Eskiçağ’ da Kadın. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1.Baskı. Isbn: 6053963110.

ÇOLAK, B. (2011). Yapıt okuma; Bedenin İçerisi- Dışarısı; Kiki Smith’in Çalışmalarında Bedensel Süreçler ve Abjection. Fe Dergi: Feminist Eleştiri Dergisi, 3(1), 37-46.

DİREK, Z. (2009). Cinsiyetli Olmak. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Isbn: 9750812637

GOUMA-PETERSON, T., PATRİCİA, M. (2008). Sanat Tarihinin Feminist Eleştirisi, Sanat Cinsiyet. (Haz. Ahu Antmen). İstanbul: İletişim Yayınları. . Isbn: 9789750505904.

KAHRAMAN, H. B. (2010). Cinsellik Görsellik Pornograf. İstanbul: Agora Kitaplığı. Isbn: 9758829742.

KAHRAMAN, H. B. (2016). Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri. İstanbul: Agora Kitaplığı. Isbn: 6055147587.

NOCHLIN, L. (2008). Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok? Sanat Cinsiyet. Hazırlayan: Ahu Antmen. İstanbul: İletişim Yayınları. Isbn: 9789750505904.

WILSON M. (2015), Çağdaş Sanat Nasıl Okunur. Çeviren: Firdevs Candil Erdoğan. İstanbul: İzlenim Sanat Yayınevi. Isbn:6058502574.

SEVİM, B. A. (2010). Walter Benjamin’in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi, Aura Öykü Anlatıcısı. Flanaur. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Volume 3/11 Spring 2010.

TAYLOR, S. E., Peplau, L. A., SEARS, D. O. (2007). Sosyal Psikoloji. Çeviren: Ali D. Ankara: İmge Kitapevi. Isbn: 9755335254.

ÜSTEK, F. (2016). Kayıt Dışı. İstanbul: Ofset Yapımevi. Isbn: 6059606028.

WOOLF, V. (2012). Kendine Ait Bir Oda. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi. Isbn: 6052050897.

İnternet Kaynakları

(URL-1)http://www.nilyalter.com/texts/1/gerceklige-alternatif-bir-gerceklik-nil-yaltervideosu-turkish-by-melis-tezkan.html : Erişim tarihi 04.05.2021

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti

Downloads

Download data is not yet available.